Yhteinen omaisuutemme

Luontovaramme ovat yhteistä omaisuuttamme. Yhteisen omaisuuden hoito on aina haastavaa ja usein käy niin, että toiset haluavat hoitaa asioita hyvissä ajoissa etukäteen ja toiset vasta pakon edessä. Meille jokaiselle lienee kuitenkin tärkeää, että ympäristömme säilyy tuleville sukupolvillekin. Tämä vaatii meitä huolehtimaan asiasta jo nyt. Ilmastolain asettaminen voisi olla yksi keino lisätä kaikkien yhteistä vastuuta ympäristöstämme. Ilmastolain tavoitteena oleva päästöjen vähentäminen on suuri haaste ja keinoja pitääkin löytää tavoitteeseen pääsemiseksi niin, ettei se uhkaa yhteiskuntamme tukipilareita, kuten teollisuutta, ja siellä olevien työpaikkojen pysymistä Suomessa. Tämän vuoksi päästövähennyksiä pitää yhdessä hakea laajalla rintamalla.

Kristiina

Lue aiheesta lisää Kirjoituksia-osiosta.