Yhteinen omaisuutemme

Luontovaramme ovat yhteistä omaisuuttamme. Yhteisen omaisuuden hoito on aina haastavaa ja usein käy niin, että toiset haluavat hoitaa asioita hyvissä ajoissa etukäteen ja toiset vasta pakon edessä. Meille jokaiselle lienee kuitenkin tärkeää, että ympäristömme säilyy tuleville sukupolvillekin. Tämä vaatii meitä huolehtimaan asiasta jo nyt. Ilmastolain asettaminen voisi olla yksi keino lisätä kaikkien yhteistä vastuuta ympäristöstämme. Ilmastolain tavoitteena oleva päästöjen vähentäminen on suuri haaste ja keinoja pitääkin löytää tavoitteeseen pääsemiseksi niin, ettei se uhkaa yhteiskuntamme tukipilareita, kuten teollisuutta, ja siellä olevien työpaikkojen pysymistä Suomessa. Tämän vuoksi päästövähennyksiä pitää yhdessä hakea laajalla rintamalla. Katseet voisi entistä tiiviimmin kiinnittää myös liikenteeseen. Teknologisilla ratkaisuilla voisimme muuttaa liikenteen päästöttömäksi, ja silti mahdollistaa pitkien välimatkojen Suomessa yksityisautoilun. Tähän teknologian kehitystyöhön ja kalustokannan muutokseen kotitalouksien osalta vaaditaan kuitenkin yhteiskunnan tukea. Yhteiskunnan tulee panostaa teknologian kehitystyöhön, sillä sille rahalle maksetaan isoja korkoja tulevaisuudessa.

Turvallinen ympäristö on aivan jokaiselle suomalaiselle tärkeä asia. Puhuttaessa ympäristöstä haluan ajatella käsitettä laaja-alaisesti. Viime aikojen uutiset ovat näyttäneet meille, että yhteiskuntarauha ei ole vähäpätöinen asia eikä sitä voi pitää itsestään selvyytenä. Ne maat, joita on kehitetty sosiaalisesti tasa-arvoisiksi ja tuloeroiltaan pieniksi maiksi voivat nauttia yhteiskuntarauhasta ja turvallisista asuinolosuhteista. Tasa-arvoa ei saa pitää itsestään selvyytenä Suomessa. Sen eteen on tehtävä edelleen töitä, jotta Suomi tunnetaan turvallisesta ympäristöstään jatkossakin.

Suomalainen hyvinvointijärjestelmä on aikoinaan taitavasti rakennettu sellaiseksi, että se vähentää eriarvoisuutta ja luo kaikille mahdollisuuksia hyvään elämään mm. ilmaisen koulutuksen ja terveydenhuollon avulla. Minun sukupolveni on lapsesta lähtien saanut nauttia sen suomista mahdollisuuksista. Maailma on kuitenkin muuttunut 80-luvusta, ja se asettaa järjestelmämmekin uusien haasteiden eteen. Meidän tulee huolehtia siitä, että myös tuleville sukupolville luodaan mahdollisuuksien tasa-arvo. Tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentaminen ei ole helppoa, mutta se on ehdottomasti tavoittelemisen arvoinen asia.