Vienninedistämistoimet hyvä asia, hintakilpailuun liittyy vaaroja

Eduskunnan talousvaliokunnan jäsen, sd-eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja Kristiina Salonen (sd.) pitää hyvänä hallituksen esitystä julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen sekä vientitakuiden korottamisesta viennin tukemiseksi. Salonen kuitenkin huomauttaa, että talousvaliokunnan käsittelyssä nousi esiin, että asiaan liittyy myös vaaranpaikkoja epäterveen hintakilpailun myötä.

Suomalaisten pääomatavaravientiä harjoittavien yritysten kilpailukykyä ja mahdollisuutta saada vientihankkeita halutaan tukea korottamalla Suomen Vientiluotto Oy:n vienti- ja alusluottojen myöntämisvaltuutta sekä Finnveran myöntämien takausten enimmäismäärää. Tämä on tervetullut esitys yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi aikana, jolloin viennin kehitys on ollut heikkoa jo useamman vuoden. Valtion tukeman viennin rahoituksen tarve on myös kasvanut voimakkaasti erityisesti pitkäaikaista rahoitusta vaativien hankkeiden osalta. Esimerkiksi telakkateollisuus on hyvin riippuvainen rahoituksen varmistumisesta, sillä hankkeet ovat mittavia ja kalliita ja riskit suuria. Telakkateollisuus on myös hyvä esimerkki siitä, kuinka valtion tuella on saatu ala jälleen kasvu-uralle, Salonen toteaa.

Salosen mukaan talousvaliokunnan asiantuntijalausunnoissa suhtauduttiin esitykseen myönteisesti, mutta esiin nousi kuitenkin mahdollinen huoli muiden valtioiden myöntämistä vientiteollisuuden tuista ja epäterveestä hintakilpailusta.

Suomen on oltava tarkkana ja neuvoteltava EU:ssa siitä, että kaikilla on tasavertaiset kilpailumahdollisuudet. Vain sen avulla voidaan puolustaa suomalaista työtä vientiteollisuudessa. Nyt kantautuu sellaisia huhuja, että esimerkiksi Puolassa on meneillään hankkeita, joilla tuetaan valtion telakoita ja niin tehdään tarjoamalla alennuksia esim. sähkön ja teräksen hinnassa. Emme voi vain sinisilmäisesti luottaa siihen, että EU huolehtii automaattisesti kilpailuneutraliteetista, vaan jos tiedämme, että muissa EU-maissa on tällaisia epäreiluiksi katsottavia vientiyritysten tukia, siihen puututtaisiin.