Vakuutusturvajärjestelmä saatava tarkasteluun

Kansalaiskeskustelu ja julkisesti ilmaistu huoli vaatisi kansanedustajia tarkastelemaan vakuutusoikeuden toimintaa säätelevän lain toimivuutta ja ajanmukaisuutta. Kansalaisia huolettaa vakuutusoikeuden toiminnassa erityisesti kasvottomuus, kun ihmisten elämän kannalta merkittäviä päätöksiä työkyvyttömyyseläke- tai sairauspäivärahahakemuksista tehdään monesti suljettujen ovien takana. Ihmiset saattavat kokea epäoikeudenmukaiseksi sen, että päätöksiä tehdään sellaisen lääkärin, joka ei tapaa potilasta, lausunnon perusteella.

Oman asian ajaminen oikeusteitse vaatii paljon, sillä pitkät käsittelyajat voivat tiputtaa vammautuneen yhteiskunnan tukiverkkojen ulkopuolelle. Joskus vakuutusoikeuden käsittelyt saattavat jatkua vuosia. Viime vuonna keskimääräinen vakuutusoikeuden käsittelyaika oli 12,3 kuukautta.  Kun kyse on sairaiden, vammautuneiden tai elämässään muuten kriisitilanteessa olevien ihmisten voimavaroista, tuntuvat käsittelyajat liian pitkiltä. Pitkät käsittelyajat, hakemusten hylkääminen ja monimutkainen valitustie voivat johtaa pahimmassa tapauksessa tilanteeseen, jossa kuntoutuminen viivästyy, pahoinvointi kasvaa ja taloudelliset vaikeudet syvenevät. Ongelmista johtuvat inhimilliset menetykset ovat yksilölle korvaamattomia tilanteessa, jossa hän ei sairauden tai vamman vuoksi pysty huolehtimaan elatuksestaan.

Keskustelualoite on nyt puhemiesneuvoston käsittelyssä, joka päättää, otetaanko asia istuntosalissa käsittelyyn.