Ulkopuolinen ja arvoton – ei kiitos!

Vakavin uhka nykyiselle hyvinvointiyhteiskunnallemme on se, että työikäiselle väestölle ei ole tarjolla riittävästi kunnollisen toimeentulon turvaavaa työtä. Meidän on otettava vakavasti matalapalkka-aloilla työskentelevien viesti siitä, että nyt työstä saatavalla palkalla ei pysty elättämään perhettä. Motivaatio työn tekemiseen laskee sellaisessa tilanteessa merkittävästi. Tämä johtaa helposti myös kaksien työmarkkinoiden syntymiseen. Se tarkoittaa, että maahamme syntyy aloja, joihin työntekijät etsitään muualta kuin Suomesta. Tämä on omiaan lisäämään pimeää, harmaata työtä, jonka piirissä ei kunnioiteta suomalaisia työehtoja, vaan poljetaan työntekijöiden oikeuksia. Sellaista suuntausta maassamme emme halua nähdä. On siis ensisijaisen tärkeää, että turvaamme työelämään yhteiset pelisäännöt ja kaikille työikäisille työn, josta on mahdollista saada kunnollinen korvaus.

Kristiina

Lue aiheesta lisää Kirjoituksia-osiosta.