Työ elämää vai työelämää varten?

Hyvään ja tasapainoiseen elämään kuuluu oleellisena osana työ. Ihmisten vaikeat elämäntilanteet syntyvätkin usein työstä johtuvista syistä: työn puutteesta, huonoista työoloista tai liiallisesta työkuormasta. Liian usein kuulee ihmisten kertovan kohtuuttomasta työtaakastaan. Työelämässä on edelleen valtaväestönä se vastuunkantajasukupolvi, joka tekee työtä tunnollisesti ylityötunteja laskematta tai korvauksia pyytämättä. Uuden sukupolven ennustetaan muuttavan tämän kulttuurin. Hyvä niin! Kuitenkin myös yhteiskunnan tulee auttaa tämän suunnan muutoksessa. Työssä jaksamista voidaan parantaa lisäämällä joustoja esimerkiksi työaikoihin. Työaikapankki voisi mahdollistaa työajan räätälöinnin omaan elämäntilanteeseen sopivaksi.

 

Ongelmanamme ovat edelleen myös pätkä- ja silpputyöt. Osa suomalaisista elää jatkuvien lomautusten varjossa ja irtisanomisen pelossa. Elämää eletään tällöin pätkissä. Alat, joissa työpaikat ennen olivat tekijälleen lähes ikuisia, ovat nykyään epävarmoja. Pätkätyön käsite on näiden lomautusten kautta taas saanut aivan uuden merkityksen. Epäreilulta tuntuu myös niiden työntekijöiden tilanne, jotka eivät enää työn uudelleen organisoinnista johtuen saa sellaista työtuntimäärää, että voisivat työstään saamalla palkalla elättää itsensä. Miten sellaiset vakituisessa työsuhteessa olevat ”pätkätyöntekijät” löytävät toisen työpaikan, jossa he voivat työskennellä ne puuttuvat 10 viikkotyötuntia kyetäkseen elättämään perheensä? Työelämän muutoksessa on myös työntekijän asema muuttunut, joillain aloilla jopa heikentynyt. Tavoitteenamme tulee olla työn muodosta riippumaton yhdenvertaisuus lain ja sopimusten edessä sekä työelämän epäkohtien korjaaminen.

Työelämän sisällöstä sekä työn ja perheen yhdistämisestä on edelleen puhuttava aktiivisesti. Vaikuttaaksemme suomalaisten elämänlaatuun parantavasti, tulee meidän vaikuttaa juuri työstä johtuviin häiriötiloihin. Tasapaino työn, levon ja vapaa-ajan kesken luo parhaimman edellytyksen hyvinvoinnillemme ja onnelliselle elämälle. Hyvä työelämä joustaa ihmisten ehdoilla!