Tulevaisuus tehdään tänään

Kolumni on julkaistu 30.1.2023 Satakunnan Kansassa.

Tulevaisuus nähdään usein hyvin positiivisena tai hyvin negatiivisena. Sitä pidetään arvaamattomana ja mahdottomana ennakoida. Tulevaisuuden ympärillä on ikään kuin näkymätön sumuverho, joka pitää sisällään myytin jostain, jota ei pystytä nykyhetkessä edes käsittämään.

Mitä tulevaisuudelta uskaltaa edes odottaa, kun nykyisyys on kuin katastrofielokuvasta? Ikävien uutisten jono vain vyöryy eteemme: pandemia, energiasääntely, rajojen sulkeminen, pakolaisvirrat, sota, ydinaseiden uhka ja luonnonkatastrofit. Millainen on lastemme tulevaisuus?

Lapsemme kasvavat aikuisiksi maailmassa, joka on aikaisempaa kompleksisempi. Yhteiskunnan ongelmat ovat perustavanlaatuisia – elämän ja kuoleman kysymyksiä. Yksilöiden tulevaisuuden sijaan moni nuori murehtii maapallon tuhoutumista. Nuorten ahdistusta ei vähennä se, että vaikeista asioista vaietaan. Sen sijaan meidän on opetettava lapsillemme taitoja, jotka auttavat heitä vastaamaan tähän kaikkeen.  

Jokaisella suomalaislapsella tulisi luku- ja kirjoitustaidon lisäksi olla perusopetuksessa opittu tulevaisuuslukutaito. Se tarkoittaa yksilön kykyä ymmärtää sitä, miten henkilökohtainen tulevaisuuskäsityksemme vaikuttaa nykyhetkeen, ja miten nykyhetken teot vaikuttavat tulevaisuuteen. Tulevaisuuslukutaito muodostaa jokaiselle lapselle suhteen tulevaisuuteen ja auttaa lasta näkemään vaihtoehtoisia tulevaisuuksia sekä vertailemaan niitä. Se tuottaa kykyä ennakoida ja helpottaa sopeutumista muutoksiin. Ennen kaikkea se antaa lapsillemme välineet ohjata tulevaisuuden suuntaa. Tulevaisuuslukutaidon jokainen voi oppia.

Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta voimme kehittää kykyämme ennakoida, uskallusta ajatella myös epämiellyttäviä kehityskulkuja ja sitten vaikuttaa haluamamme tulevaisuuden suuntaan. Tulevaisuustietoinen ihminen ymmärtää tekojensa ja tekemättä jättämisensä seuraukset. Tulevaisuus luodaan juuri tänään.

Joskus maailman epämääräinen tulevaisuuskuva alkaa määrittämään omaa tulevaisuusajatteluamme negatiiviseksi. Toisinaan oma historiamme vaikeuttaa kykyämme nähdä tulevaisuutta. Köyhyydessä elävän ihmisen tulevaisuus on seuraavassa ruuassa, kun taas turvallisessa elämäntilanteessa elävä kykenee suuntaamaan ajatuksensa 100 vuoden päähän. Sen vuoksi on tärkeää, että tiedollisen osaamisen lisäksi tunnistamme millaiset asiat vaikuttavat omaan tulevaisuusasenteeseemme. Varmaa on, että tulevaisuus ja nykyisyys määrittävät toinen toisiaan. Kaikki tässä hetkessä tekemämme valinnat vaikuttavat tulevaisuuteen, ajattelimmepa niin tai emme.

Tulevaisuuslukutaitoisten lasten lisäksi haaveilen siitä, että Suomen eduskunta olisi maailman ensimmäinen parlamentti, jonka kaikilla päättäjillä olisi tulevaisuuslukutaito. Millaisiltahan näyttäisivät päätökset, joita tekevät tulevaisuuslukutaitoiset ihmiset?