Terveisiä eduskunnasta

 Satakunta muiden maakuntien tapaan elää muutoksen aikaa. Pienessä maakunnassa kaikkea jo saavutettua pitää säännöllisin väliajoin puolustaa, mutta samaan aikaan pitää pystyä saamaan alueelle myös uusia avauksia. Yksi tärkeimmistä hankkeista kansanedustajille, edunvalvojille ja alueen asukkaille sekä yrityksille on valtatie 8 perusparannuksen saaminen tulevaan liikennepoliittiseen selontekoon. Tässä taloudellisessa tilanteessa hankkeelle kuin hankkeelle rahoituksen saaminen on enemmän kuin lottopotti. Satakuntalaisessa edunvalvonnassa on kuitenkin strateginen kuvio saatu valmiiksi, ja pelaajat jo asettautuneet paikoilleen. Nyt odotetaan sitä viimeistä laukausta, jonka onnistuessa voimme hurrata maalin merkiksi.

 Kuntauudistus tulee koskettamaan myös Satakuntaa. Tavoitteena on löytää useilla eri mittareilla mitattuna vahva peruskunta, joka pystyy vastaamaan asukkaidensa palveluista. Otsikoihin on noussut ajatus työssäkäyntialueiden mukaan muodostuvista kunnista. Tällainen yksisilmäinen asioiden tarkastelu ei kuitenkaan toimi. Hallituksen tarkoituksena on määritellä sellaiset kriteerit, joiden pohjalta alueet voivat tarkastella omaa tulevaisuuttaan. Jokaisen alueen erityispiirteet tulee myös huomioida. Pakkoliitoksilla ei kuntia haluta ahdistaa. Totuuden nimissä on kuitenkin sanottava, että Paras -hanke ei kannustanut riittävästi kuntia liitoksiin. Luottamushenkilönä olen viime vuosien aikana pohtinut myös syitä sille. Yksi kaikkein huolestuttavin asia kuntalaisten kannalta on se, että joskus luottamus- tai kuntajohdon henkilökohtaiset suhteet naapureihin niin hyvässä kuin pahassakin voivat estää kuntalaisille järkevän yhteistyösuunnan syntymisen. Alueilla on siis paras asiantuntijuus kuntansa tulevaisuuden suhteen, mutta myös vastuu perustaa päätökset ennen kaikkea asiatietoon. Toivon nyt kuntapäättäjiltämme viisautta ja kykyä katsoa riittävän pitkälle tulevaisuuteen.

 Vaikka Satakunta ei ole koolla pilattu, on sen maine muualla muhkea. Niinhän se on, että pienen on oltava pippurinen. Siinä missä suuri voittaa voimallaan, tulee pienen vetää pidempi korsi taitavuudellaan. Ja kun oikein kovasti puristetaan, syntyy työn tuloksena todellisia timantteja.