”Teollisuuspolitiikkaa tarkasteltava uusin silmin”

–    Teollisuuden murros ajaa meidät tarkastelemaan teollisuuspolitiikkaamme uusin silmin, ja hallituksen tulisi sen vuoksi luoda uusi teollisuuspoliittinen ohjelma. Emme saa jäädä teollisuuden globaalissa murroksessa sivustaseuraajiksi. Meidän on aktiivisesti toimittava sen hyväksi, että korkeatasoinen teollinen tuotanto, joka Suomessa osataan erityisen hyvin, säilyy täällä jatkossakin ja luo hyvinvointia koko maahan.  Koko teollisuussektorimme toimintaedellytyksiä on tuettava esimerkiksi investointeina logistiikkaan ja infrastruktuuriin sekä kilpailukykyä ylläpitävin energiaratkaisuin. Lisäksi yrityksille on mahdollistettava koulutetun työvoiman saanti.

Salonen haluaa, että esimerkiksi telakkateollisuudessa etsitään nyt uusia malleja toiminnan säilymiseksi Suomessa.

–    Rauman telakan tilauskirjassa on edelleen tyhjää, eikä se ole yksin telakan ongelma. STX on verkostotalousyritys, jonka toiminnan varassa lepää laaja alihankintaverkosto. Jos tämän verkoston sydän, telakkateollisuus, pysähtyy, kukaan ei voi varmuudella sanoa, että verkostossa toimivat yritykset selviäisivät siitä hengissä. Tämän vuoksi valtion on oltava tavalla tai toisella aktiivisesti mukana etsimässä ratkaisuja tilanteeseen.

Salonen esitti hallitukselle toiveen myös elvyttävistä toimista.

–    Nopeutettu valtion ulkovartiolaivatilaus olisi nyt tervetullut, Salonen huomauttaa.