Telakka

Raumalaisena tällaista mahdollista keskittämislinjausta on vaikea hyväksyä. Rauman telakka on kooltaan, osaamiseltaan ja toiminnoiltaan paras telakka -kokonaistaloudellisestikin mitattuna – rakentamaan pienempiä aluksia, kuten valtion kalustoa, jäänmurtajia ja tutkimusaluksia.  Tämän alan osaajat löytyvät Raumalta. Lisäksi on odotettavissa, että juuri tällaisia aluksia tarvitaan ympäri maailman, ja mitä todennäköisemmin ne tehdään jatkossakin Suomessa juuri erityisosaamisen ja aikaisempien referenssien takia. Turku taas on kokoluokaltaan ja osaamiseltaan keskittynyt juuri risteilijäalusten tekemiseen. Pienempien alusten tekeminen samalla telakalla vaatii muutoksia niin henkilöstön kuin telakan infrankin osalta. Muutoksista huolimatta telakasta ei välttämättä saada toimintakykyistä ja kannattavaa. Ainakaan vastaavaan konseptiin ei ole päädytty missään muualla maailmassa.

Jos STX ei perusta mahdollisia tulevia päätöksiään tällaisiin faktoihin, mitä yhtiön ulkopuoliset tahot voisivat asialle tehdä? Tietenkin on mahdollista pyrkiä vaikuttamaan yhtiön johtoon, jotta he harkitsisivat tulevia suunnitelmia monelta kannalta. Toisaalta uuden vaihtoehdon esittäminen voisi olla toimivampaa. Valtion tärkeänä tehtävä on pyrkiä turvaamaan oman maan huoltovarmuus ja pitää työpaikat Suomessa. Suomen kannalta onkin erityisen oleellista, että turvaamme laivanrakennuksen tulevaisuuden maassamme. Se on jäänmurto- ja merivoimien kaluston kannalta tärkeää. Tämän vuoksi valtion osaomistajuus voisi tulla kysymykseen sellaisessa telakkayhtiössä, joka valmistaa aluksia jäänmurtoon ja merivoimien tarpeisiin. Se voisi olla vaihtoehto myös Rauman telakan tulevaisuudelle. Sillä turvattaisiin lisäksi alueelliset työpaikat. Siihen tarvitaan valtion lisäksi kuitenkin muitakin riittävän vahvoja omistajia. Tällaisen telakan kannattavuuden tulee myös perustua muihin kuin Suomen valtion alustilauksiin. Tässä ajatuksessa piilee kuitenkin mahdollisuus. Siihen on nyt tartuttava ja ajettava asiaa täysillä eteenpäin. On ymmärrettävä, että kaikki valttikortit ratkaisujen suhteen eivät ole valtion eivätkä siis ministereiden käsissä. STX:n ja erityisesti Rauman telakan tulevaisuus lepää pääosin yhtiön omissa käsissä. Siitä huolimatta myös ulkopuolelta on yritettävä vaikuttaa tuleviin päätöksiin.

Telakkateollisuus on tullut viimeistään viimeisen vuoden aikana minulle varsin tutuksi. Valitettavasti syynä on ollut jatkuva epävarmuus työllisyydestä ja tulevaisuudesta Rauman telakalla. Olen kokenut, että tehtävänäni on ollut aktiivisesti välittää tietoa Rauman telakan tilanteesta asianomaisille ministereille, ja vaikuttaa omalta osaltani valtion strategisiin linjauksiin. Samaa edunvalvontatyötä ovat urakalla tehneet niin kaupungin johto, yrityselämän vaikuttajat kuin kaikki muutkin päättäjämme. Yhteinen päämäärä on ollut selvä jo pitkään – telakkateollisuuden jatko Raumalla on varmistettava. Sen puolesta me nyt joukolla taistelemme.