Talousvaliokunnan sd-edustajat: Hankintalain uudistamisessa useita keskittymistä vaativia painotuksia

Hankintalain uudistaminen on käynnissä. Uudistus pohjautuu EU:n julkisia hankintoja koskevaan direktiiviin. Eduskunta odottaa saavansa hallituksen tekemän lakiesityksen käsittelyynsä vielä tämän vuoden aikana.

SDP:n talousvaliokunnan kansanedustajat Lauri Ihalainen, Ville Skinnari ja Kristiina Salonen järjestivät hankintalain uudistamista pohtivan seminaarin, jossa heidän tarkoituksenaan oli kuulla eri toimijoiden näkemyksiä asiaan liittyen valmistautuakseen hyvissä ajoin tulevaan valiokuntakäsittelyyn.

Seminaarissa puhuneet kansanedustajat nostivat esiin seuraavia teemoja:

– Työllisyys-, ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat ovat olennaisia tässä uudistustyössä. On hyvin tärkeää, että julkisia hankintoja tehtäessä voidaan varmistua siitä, että palveluja tuottavien yritysten lakisääteiset tehtävät ovat asianmukaisesti hoidettuna ja että työsuhteen perusehtoja sekä työelämän pelisääntöjä noudatetaan. Toivottavaa on, että uudistus toteuttaa pienille ja keskisuurille toimijoille paremman aseman tarjouskilpailuissa. Lähtökohtana on, että kansallisia kynnysarvoja nostetaan lähemmäksi EU-direktiivitasoja, totesi kansanedustaja Lauri Ihalainen.

– Sosiaali- ja terveysalalla hankintalaki puhuttaa valtavasti. Erityisen paljon olen vuosien aikana saanut palautetta ihmisiltä, jotka elävät kilpailutusten seurausten kanssa. Juuri siksi hankintalain uudistus on tärkeää. Esimerkiksi vammaisten vanhemmilta kuulee palvelun käyttäjän kannalta epäonnistuneista kilpailutuksista, jossa ihmisen pitkäaikainen koti ja elämässä mukana olevat työntekijät katoavat kilpailutuksen myötä. Tämä on epäinhimillistä. Hankintalain sisällön lisäksi tärkeää on kiinnittää huomiota myös kuntien hankintaosaamiseen. Vaikka lain sisältö olisi hyvä, mutta jos lain toteutus ontuu, inhimilliset kustannukset nousevat liian korkeiksi, arvioi kansanedustaja Kristiina Salonen.

– Julkisten hankintojen merkitys on erittäin suuri, vuositasolla noin 35 miljardia euroa. Hankintalain uudistuksessa on selkeä tahtotila saada mukaan mahdollisimman paljon kannustavuutta innovatiivisten hankintojen edistämiseen. Haasteena on tämän vieminen käytäntöön: se vaatii osaamista ja rohkeutta ostajilta ja tarjoajilta, sanoi kansanedustaja Ville Skinnari.