Se tärkeä joku

Saumattomalla hoitoketjulla tarkoitetaan asiakkaan palveluiden sujuvuutta kokonaisuutena, vaikka sen eri osat toteuttaisikin eri hoitotaho. Esimerkiksi iäkkään leikkauspotilaan koko hoitoketju ei lopu sairaalaan tai vuodeosastolle, vaan kuntoutusta, hoivaa ja hoitoakin voidaan jatkaa kotona. Perinteisesti organisaation rajat sairaalan ja terveyskeskuksen välillä ovat tarkoittaneet potilaan siirtämistä viereiselle osastolle toiseen samanlaiseen sänkyyn, erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Terveyskeskuksesta taas kotiin siirtyessään asiakas on siirtynyt sosiaalipalveluiden piiriin.    

Rajat tarkoittavat yleistäen osaamisalueiden muuttumista. Sairaalan osastolla ollaan perehtyneitä leikkauksen jälkeisiin oireisiin ja oikeaan hoitoon, kun taas terveyskeskuksessa yritetään vakiinnuttaa potilaan tilanne ja kuntouttaa potilas siten, että hän selviytyy kotona. Tätä ei ole tarpeen kyseenalaistaa. Sen sijaan se, että potilasta siirretään saman talon sisällä osastolta toiselle, tuntuu joskus jopa pompottamiselta. Tällaisia pompottamisen kokemuksia tulee sosiaali- ja terveyspalveluissa asiakkaalle helposti, kun häntä siirretään aina seuraavaan paikkaan, seuraavalle luukulle ja uudelle henkilölle, joka ei tunne asiakasta entuudestaan. Kokemus pompottamisesta syntyy byrokratiasta ja käytännöistämme, ei henkilökunnan palvelukyvyttömyydestä. On siis syytä kiinnittää huomiota käytäntöjemme uudistamiseen.

Tulevassa sosiaali- ja terveysuudistuksessakin halutaan vähentää näitä raja-aitoja. Ne kunnat, jotka pystyvät tuottamaan itse laadukkaita ja toimivia terveyspalveluita ovat vahvoilla. Tämän vuoksi Raumallakin on oman pesän oltava hyvässä kunnossa. Terveellä kuntataloudella pystytään vastaamaan myös kasvavan vanhusväestön tarpeisiin. Koko alalla henkilöstömitoitus tulee olla kunnossa, avoinna oleviin virkoihin tulee saada pätevää henkilöstöä sekä omia prosesseja ja käytäntöjä pitää uudistaa niin, että palvelut ovat vaikuttavia, oikea- aikaisia ja laadukkaita.

Raumalla on jo useita hyviä suunnitelmia hoitoketjujen parantamiseksi ja työn vaikuttavuuden lisäämiseksi. Nyt suunnitelmat on aika tehdä todeksi. Asiakkaalle tärkeintä on se, että joku kuulee heidän huolensa ja ottaa asian hoitamisen omakseen. Se joku on asiakkaalle avun saamiseksi elintärkeä. Se joku, ei saa sanoa, että asia ei kuulu meille. Sen jonkun tulee huolehtia siitä, ettei asiakas joudu yksin etsimään sosiaali- ja terveyspalveluiden viidakossa apua. Tämä tulee tehdä hyvässä yhteistyössä eri ammattilaisten kesken, olivatpa he sitten erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon tai sosiaalityön ammattilaisia.