SDP:n sosiaali- ja terveysvaliokuntaryhmä vaatii: Vaikutusarviot leikkauksista

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan sosialidemokraattinen ryhmä vaatii hallitusta arvioimaan budjettileikkausten sosiaaliset vaikutukset perusteellisesti ennen päätöksentekoa. Vaikutusarvioiden tekeminen laiminlyötiin hallitusneuvotteluiden yhteydessä.

Eläkkeensaajien asumistuen lakkauttaminen, lapsiperhepalveluiden heikentäminen, asiakasmaksujen korotus sekä lääke- ja matkakorvausten leikkaaminen rokottavat suoraan tavallisten ihmisten arjen hyvinvointia. Jos mitään tasausta esim. verotuksen puolella ei tehdä, on selvää, että leikkaukset kohdistuvat kovimmin juuri pieni- ja keskituloisiin ihmisiin, sanoo sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen.

Takuueläkkeen korotus jää silmänkääntötempuksi, kun samalla kansaneläkeindeksiä heikennetään. Pitää myös huomata, että takuueläke koskettaa vain noin 100 000:ta kaikkein pienituloisinta eläkeläistä. Heidän lisäkseen meillä on suuri joukko eläkeläisiä, joiden tulot jäävät alle keskimääräisen 1560 euron kuukausieläkkeen. Kyse on pienistä summista, joita uhataan nyt leikata myös lakkauttamalla eläkkeensaajan asumistuki. Pahimmillaan leikkaukset ovat 100-200 euroa kuukaudessa ihmistä kohti tai jopa enemmän, arvioi kansanedustaja Anneli Kiljunen.

Valiokuntaryhmämme ei hyväksy hallituksen suurpiirteistä suhtautumista leikkausten vaikutuksiin. Päättäjien on tiedettävä,  miten toimenpiteet vaikuttavat pienituloisiin eläkeläisiin ja miten huolehditaan siitä, ettei eläkkeensaaja joudu taas uuden etuuden eli toimeentulotuen piiriin pystyäkseen maksamaan vuokran, ruoan ja lääkkeet, toteaa kansanedustaja Kristiina Salonen.

Valiokuntaryhmä vaatii, että hallitus teettää ja tuo julkisuuteen arvion leikkausten sosiaalisista vaikutuksista ennen kuin se tuo esityksensä eduskunnan käsittelyyn.