SDP:n Salonen: Yli 100 vuotta odotettu kansallinen lapsistrategia luo pohjan aidosti lapsi- ja perhemyönteiselle Suomelle

Suomen ensimmäinen kansallinen lapsistrategia on valmistunut. Strategian päämääränä on aidosti lapsi- ja perhemyönteinen, lapsen hyvinvointia tavoitteleva Suomi.

– Lapsistrategia on kuin yhdessä sovittu punainen lanka, jonka avulla kuljetaan kohti päämäärää, lasten hyvinvointia. Tällaista lapsistrategiaa on kaivattu pitkään. Suomi on ratifioinut YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen, mutta nyt meillä on myös yli hallituskausien ulottuva johdonmukainen polku sopimuksen toteuttamiseen ja lasten aseman huomioimiseen yhteiskunnassa, iloitsee SDP:n kansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kristiina Salonen.

Lapsistrategian keskeisenä tavoitteena on luoda kestävä, yli hallituskausien ulottuva pohja kansalliselle lapsi- ja perhepolitiikalle. Se perustuu kolmeen pääajatukseen, joilla kunnioitetaan kaikkien lasten oikeuksia, otetaan lapset vahvasti huomioon yhteiskunnassa ja tuetaan lasten hyvinvointia.

– Kautta historian hallitusohjelmissa on ollut yksittäisiä, hyviä ja tarpeellisia kirjauksia lapsen oikeuksien toteutumisesta. Pitkällä aikavälillä lapsipolitiikka on kuitenkin ollut kiinni milloin resursseista, milloin hallituspohjasta tai sen hetkisistä trendeistä. Pitkäjännitteinen, yli hallituskausien tehtävä työ on vaikuttavampaa. Sen kannalta on myös tärkeää, että strategia valmisteltiin parlamentaarisessa komiteassa. Toivon, että lapsistrategia muokkaisi ajattelutapaamme niin, että lasten oikeudet ja asema läpivalaisisivat jatkossa kaikkea päätöksentekoa, Salonen painottaa.

Lasten ja nuorten hyvinvointi on ollut paljon esillä myös koronapandemian aikana. Vuoden 2020 Nuorisobarometrin tulokset kertovat, että nuorten tyytyväisyys omaan elämäänsä on barometrin mittaushistorian alhaisimmalla tasolla.

– Tämä suunta on käännettävä nopeasti. On häpeällistä, että rikkaana maana alisuoriudumme lasten tasa-arvoisen hyvinvoinnin turvaamisessa. Lapsen tulevaisuus riippuu edelleen pitkälti esimerkiksi hänen vanhempiensa sosioekonomisesta taustasta tai perheen varallisuudesta. Me pystymme parempaan. Päättäjinä meidän on nyt otettava kollektiivinen vastuu kaikista maamme lapsista ja tähän työhön lapsistrategia antaa pohjaa, Salonen sanoo.