SDP:n Salonen: Team Finland-verkostoa vahvistamalla edistetään vientiä

Hallitus linjasi kehysriihessään, että Team Finland-verkostolle osoitetaan määrärahat 20 uuden asiantuntijan rekrytoimiseksi Suomen ulkomaan edustustoihin vuosille 2021-2023. SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Kristiina Salonen pitää TF -verkoston vahvistamista tärkeänä investointina Suomen viennin edistämiseksi.

– Suomi on viennistä riippuvainen maa ja vienti muodostaa 40 prosenttia bruttokansantuotteestamme. Kilpailu globaaleilla markkinoilla on kuitenkin koventunut ja kiristynyt entisestään koronapandemian seurauksena. Tällä päätöksellä ohjataan lisää resursseja Team Finland -verkoston toimintaan, jolla edistetään suomalaisyritysten toimintamahdollisuuksia EU:n sisämarkkinoilla ja sen ulkopuolella. Verkoston vahvistaminen on todella merkittävä panostus viennille, Salonen toteaa.

Team Finland -verkostolla edistetään suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen kohdistuvia investointeja ja Suomen maakuvaa ulkomailla. Team Finland -toiminnan kehittäminen on osa hallitusohjelman viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelmaa.

– Julkisille kansainvälistymispalveluille on juuri nyt suuri tarve. Suomessa toimii paljon yrityksiä, joilla olisi potentiaalia kasvaa ja tarjota tuotteitaan myös ulkomaille. Esimerkiksi ilmastoystävällisissä ratkaisuissa, jätteiden käsittelyssä ja kiertotalouden edistämisessä suomalaiset ovat maailman kärkeä. Juuri näillä tuotteilla on nyt kova kysyntä, kun yritykset painottavat omassa toiminnassaan yhä enemmän ekologisuutta. Valtion TKI-toiminnan panostuksilla ja yritysten kansainvälistymiseen osoitetuilla tukipalveluilla pystytään parhaiten auttamaan yrityksiä löytämään tarvittavat markkinat ja rahoituskanavat, Salonen kommentoi.