SDP:n Salonen: Suomen ympäristöosaamista tarvitaan arktisella alueella

Salonen painottaa, että uusia mahdollisuuksia on etsittävä samalla herkkää arktista luontoa kunnioittaen. Suomen mukanaolo onkin tärkeää myös ympäristönäkökulman vuoksi. Hän ihmetteleekin kriittisiä kommentteja, joiden mukaan Suomen tulisi pidättäytyä alueella toimimisesta nimenomaan ympäristösyiden vuoksi.

– Jos Suomi ei ole siellä mukana kehittämässä aluetta, toiset maat joka tapauksessa ovat. On tärkeää olla mukana valvomassa, että arktinen liiketoiminta kehittyy kestäväksi ja että ympäristönäkökohdat huomioidaan. Meillä on myös ympäristöosaamisessa muille annettavaa. Jos jotain sattuisi, juuri Suomella on paras osaaminen ympäristötuhojen torjuntaan. Eihän kukaan vastusta osallistumista öljyntorjuntaakaan, toteaa Salonen.