SDP:n Salonen: Satakuntaan 606 000 euron potti kehittämistyölle

Hallitus on tänään tehnyt päätöksen, jossa Satakuntaliitolle myönnetään aluekehitysrahaa 406 000 euroa maakunnan kehittämiseen. Lisäksi myönnetään 200 000 euroa Porin ekosysteemisopimuksen mukaisesti työn käynnistämiseen. Myönnettyä määrärahaa on tarkoitus käyttää maakuntien omien tarpeiden ja harkinnan mukaan aluekehittämispäätöstä ja maakuntaohjelmien toimeenpanoa tukeviin toimiin. Ekosysteemisopimusten tavoitteena on vahvistaa julkisen ja yksityisen sektorin välistä TKI-yhteistyötä. Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) pitää aluekehitysrahoja tärkeinä Satakunnan innovaatiotoiminnalle, tutkimukselle ja kehitykselle.

– Vuosi sitten teimme työtä sen eteen, että myös yliopistokeskuskaupungit saatiin mukaan ekosysteemisopimukseen. Ajatuksena tuolloin oli se, että voisimme saada statuksen myötä myös kehittämisrahaa. Nyt näemme hyödyn. Porin saaminen mukaan ekosysteemisopimuskaupungiksi toi nyt 200 000 euron määrärahan, jonka avulla voimme kehittää alueellisten toimijoiden kytkeytymistä esimerkiksi kansainvälisiin TKI-verkostoihin. Tarkoitus on lisätä alueemme osaamista ja yhdessä alueen yrityksien kanssa tehdä kehittämistyötä, Salonen toteaa.

Viime vuoden lokakuussa hallitus myönsi Satakuntaliitolle 750 000 euroa koronakriisistä elpymisen toimenpiteisiin.

– Tuota aikaisempaa määrärahaa koskien maakuntaliitto sai hankehakemuksia kaksinkertaisen määrän suhteessa määrärahaan, joten kehittämisideoita maakunnassa kyllä riittää. Satakunnan vastavalmistunut Kasvun mahdollisuudet -loppuraportti nostaa esiin maakunnassamme piilevän potentiaalin. Koronakriisin keskeltä on kohdistettava nyt katseet tulevaisuuteen ja luoda silta kestävään kasvuun. Kestävä kehitys, digitalisaatio ja tutkimus ovat juuri nyt markkinoilla kovaa valuuttaa, ja näihin tulevaisuuden trendeihin on Satakunnassakin hyvät valmiudet tarttua, Salonen sanoo.