SDP:n Salonen Perussuomalaisille: Nyt on valtaa korjata vanhustenhuollon epäkohdat, mutta onko rohkeutta?

SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kristiina Salonen ihmettelee Perussuomalaisten hallituksessa hyväksymiä säästölinjauksia, jonka kohteena ovat tällä kertaa paljon hoitoa tarvitsevat vanhukset. Perussuomalaiset ovat hyväksyneet Sipilän hallituksen linjauksen, jolla vanhustenhoidon hoitajamitoituksen suositusta lasketaan niin, että jatkossa yhtä vanhusta kohden olisi vain 0,4 hoitajaa tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodeissa.

Vanhustenhuollon resurssipulasta puhui viime kaudella oppositiosta Perussuomalaisten Arja Juvonen hyvin uskottavasti. Nyt teot hallituksessa eivät olekaan enää puhetta vastaavia. Onkin syytä muistuttaa Perussuomalaisia, että vanhustenhuoltoon tarvitaan parannuksia eikä heikennyksiä, Salonen sanoo.

Salonen muistuttaa, että edellinen eduskunta teki yksimielisen päätöksen siitä, että mikäli vanhustenhoidossa esiintyy epäkohtia ja henkilöstömitoituksen suosituksia rikkoo yksikin hoitopaikka, lakiin kirjataan sitova hoitajamitoitus, joka varmistaa, että kahta vanhusta kohden on vähintään yksi hoitaja.

Nyt hallitus viis veisaa eduskunnan tekemästä päätöksestä. Sen sijaan hallitus esittää säästöjä vanhustenhuoltoon juuri alentamalla suosituksia hoitajamitoituksesta. Vielä enemmän ihmettelen sitä, että Perussuomalaiset ovat kääntäneet tässäkin asiassa takkinsa.

Ihmettelen myös sitä, miksi Perussuomalaisten Arja Juvonen nyt puolustaa hoitajien vähentämistä ja perustelee sitä terveyskeskuksen vuodeosastolla säilyvän korkeamman mitoituksen kautta. Viime kaudella Juvonen teki jopa lakialoitteen, jolla haluttiin varmistaa riittävä hoitajien määrä vanhustenhoidossa. Alan ammattilaisena Juvonen tietää aivan varmasti sen, että valtaosa vanhuksistamme hoidetaan nykyisin joko kotona tai tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Vuodeosastoilta vanhuksia siirretään koko ajan pois. Siksi olisi erittäin tärkeää puolustaa riittävää hoitajamäärää siellä, missä vanhuksemmekin ovat, Salonen sanoo.

Salosen mukaan Perussuomalaisilla olisi vielä mahdollisuus todistaa, että he taistelevat lupaustensa mukaisesti hallituksessa vanhustemme puolesta.

Nyt, kun on valtaa, pitäisi olla myös rohkeutta korjata vanhustenhoidon epäkohdat hallituksessa ja toimia tavalla, jota Perussuomalaiset ja koko eduskunta viime kaudella vaativat.