SDP:n Salonen: Hallituksen yhtiöittämisvimma lisää sote-alan työntekijöiden epävarmuutta kohtuuttomasti

SDP:n eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Kristiina Salonen on huolissaan hallituksen sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen vaikutuksista alan työntekijöihin. Salosen mukaan nyt väläytellyt muutokset terveydenhuollon järjestämisessä lisäävät henkilöstössä epävarmuutta kohtuuttomasti.

Henkilöstössä on koko sote-uudistuksen suurin voimavara, mutta silti sen asema on jäänyt tällä hetkellä yhtiöittämisvimman varjoon. Hallitus sanoo siirtävänsä kuntien ja kuntayhtymien henkilöstön maakuntiin liikkeenluovutusperiaatteella. Mutta jos maakunnan palveluntuotanto jatkossa yhtiöitetään, niin mihin työntekijät silloin tosiasiallisesti siirtyvät? On myös tärkeää tietää, millaisilla työehdoilla yhtiöissä jatkossa työskenneltäisiin. Voiko uudistuksessa käydä lopulta niin, että muutostilanteessa irtisanomiset aloitetaan välittömästi uusissa yhtiöissä, Salonen kysyy.

Tärkeää olisi Salosen mukaan nyt pohtia, miten henkilöstön asema turvattaisiin uudistuksen toteutuessa. Hallituksen eväät ovat tältä osin jääneet Salosen mielestä laihoiksi. Siksi on tärkeää, että henkilöstöä edustavat järjestöt ja henkilöstö otetaan mukaan sote- ja aluehallintouudistuksen toimeenpanon suunnitteluun valtakunnallisesti ja maakunnissa.

Uudistus koskettaa myös tukipalveluissa työskenteleviä

Salonen muistuttaa, ettei uudistus koske vain terveys- sosiaalialan ammattilaisia. Uudistus koskettaa myös tukipalveluissa töissä olevia työntekijöitä. Kunnissa ympäri maakuntia ovat Salosen mukaan tälläkin hetkellä monet osaajat töissä esimerkiksi keittiöissä, laitoshuollossa ja paikallishallinnossa.

Kyse on alueille erittäin tärkeistä työpaikoista. On erittäin tärkeää huolehtia siitä, ettei näitä työpaikkoja uudistuksen seurauksena viedä pois alueilta.

Hallituksen kaavailemat muutokset Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen ovat mittavia. Salonen korostaakin, että julkisten yhtiöiden lähtiessä markkinoille kilpailemaan saadakseen luvan tuottaa esimerkiksi vanhuspalveluita, on hallituksen luotava puitteet kilpailuasetelman tasavertaisuuden takaamiseksi.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisessa julkisuus on tärkeää. Julkisuus takaa, että tiedetään miten työtä tehdään ja millaisilla periaatteilla. Tietojen saanti pitää turvata päätöksentekijöille julkisten yritysten ohella myös yksityisistä yrityksistä, Salonen korostaa.