SDP:n lakivaliokunnan kansanedustajat: Avioliittolain torppaus on valitettavaa

Tasa-arvoisessa avioliittolaissa on kyse samaa sukupuolta olevien parien saattamisesta tasa-arvoiseen asemaan lain edessä. Tällä hetkellä rekisteröidyssä parisuhteessa elävä ei voi esimerkiksi automaattisesti ottaa kumppaninsa sukunimeä, eikä pariskunnalla ole oikeutta hakea yhdessä adoptiovanhemmuutta.

”Kirkollisiin toimituksiin ei tässä lakialoitteessa puututa mitenkään”, kommentoi SDP:n ryhmän varapuheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä. ”Kyse on kahden ihmisen välisen juridisen sopimuksen saattamisesta tasa-arvoiseen asemaan niiden sopimusten kanssa, joita enemmistö kansalaisista solmii keskenään.  Kyse on siis kansalaisten yhdenvertaisuudesta lain edessä, ei uskonnosta.”
Ojala-Niemelä arvioi esityksen tulevan eduskunnan käsiteltäväksi kansalaisaloitteen muodossa.