SDP:n kansanedustaja Kristiina Salonen: Sosiaaliala tarvitsee oman työhyvinvointiohjelman

Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) kertoi Porista käsin järjestetyillä SOAMK-päivillä pitämässään puheenvuorossa kannattavansa sosiaalialalle omaa työhyvinvointiohjelmaa. Salonen oli puhumassa verkostolle sosiaalihuollon ja sosiaalisen työn asemasta uusilla hyvinvointialueilla.

– Sosiaalialan kuormitus on tunnistettu, mutta konkreettisia keinoja sen vähentämiseksi tarvitaan lisää. Hallitus on jo päättänyt uudistaa työturvallisuuslain vastaamaan paremmin nykytyöelämän psykososiaalisiin riskeihin. Sosiaalialan tilanne on kuitenkin erityisen vaikea, joten näen tarpeelliseksi päättää alakohtaisista toimenpiteistä. Ratkaisuja tarvitaan kevään kehysriiheen mennessä, Salonen sanoo.

Sosiaalialan vakavasta tilanteesta kertoo esimerkiksi se, että kaikista vuosittain eläköityvistä sosiaalityöntekijöistä suurimman osan eläkelaji on työkyvyttömyyseläke. Lastensuojelun Keskusliiton ja Talentian tutkimuksessa lastensuojelulaitosten henkilöstöstä suurin osa (69%) kertoi kokevansa henkistä kuormitusta ja neljäsosa liiallista henkistä kuormitusta.

– Kaikkia henkistä kuormitusta aiheuttavia tekijöitä ei sosiaalihuollosta pystytä kitkemään, koska tuossa tärkeässä työssä kohdataan raskaita asioita. Siksi asiakasmitoitukset, työkykyjohtaminen ja mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja osaamiseen ovat alalla erityisen tärkeitä. Eduskunta asetti viime vuonna lastensuojelun sosiaalityöhön vähimmäismitoituksen siten, että vastuusosiaalityöntekijän asiakasmäärä kiristyy portaittain enintään 30 lapseen tai nuoreen. Mitoitusta oli odotettu vuosia. Nyt tätä työtä sosiaalialan työolojen parantamisen eteen on syytä jatkaa omalla työhyvinvointiohjelmalla, Salonen painottaa.