SDP:n eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Kristiina Salonen: Oikeusavun tulorajoja tulee korottaa

Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) on jättänyt kirjallisen kysymyksen oikeusavun tulorajojen nostamisesta. Oikeusministeriön tekemän selvityksen mukaan oikeusavun tulorajoissa on muutostarpeita, ja niitä tulisi korottaa. Oikeusavun tulorajat ovat jääneet jälkeen yleisestä kustannusten noususta, ja kynnys oman asian viemiseksi tuomioistuinten päätettäväksi on noussut.

Valtion oikeusapu on tarkoitettu pieni- ja keskituloisille kansalaisille oikeusturvan takaamiseksi. Oikeus tulla oikeudenmukaisesti ja julkisesti kuulluksi riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa taataan YK:n ihmisoikeussopimuksessa sekä Suomen perustuslaissa. Oikeusavun matalat tulorajat ovat kuitenkin heikentäneet oikeusturvan toteutumista.

– Oikeusavun tulorajoja ei ole sidottu indeksiin, vaan tulorajat ovat pysyvät. Vuosien aikana kustannukset ovat nousseet, ja nyt nousu kiihtyy entisestään inflaation vuoksi. Oikeuden saavutettavuus on oikeusvaltion keskeinen pilari, ja pahimmillaan liian matalat tulorajat aiheuttavat kansallisen oikeusturvaongelman, painottaa Salonen.
Erityisiä haasteita on ollut omavastuuosuuksien laskemisessa. Oikeusministeriön selvityksen mukaan omavastuuosuutta arvioitaessa hakijan yksilöllinen elämäntilanne tulisi ottaa huomioon kokonaisvaltaisemmin.

– Selvityksen mukaan yleisesti oikeusavun tulorajoissa on muutostarpeita, ja niitä tulisi korottaa. Tulorajoja tulisi nostaa erityisesti kokonaan maksuttoman oikeusavun osalta. Toinen selvityksestä esille noussut huomio oli se, että käyttövaralaskelmaa ei pidetty suhteellisina verraten hakijan todelliseen taloudelliseen tilanteeseen. Lisäksi omavastuun laskemisen käytänteiden päivittäminen nykypäivään olisi tärkeää. Omavastuuosuuksien laskentaperusteisiin on vaikuttanut esimerkiksi vaihdellen puolison tulot. Puolison tulojen huomioon ottamiseen liittyy myös ongelmallisuutta, sillä puolisoa ei sinällään pitäisi velvoittaa maksamaan oikeudenkäyntikuluja. Lisäksi omavastuuosuuden arviointi asettaa vuokralla ja omistusasunnossa asuvat ihmiset eriarvoiseen asemaan, sanoo Salonen.
Oikeusavun tulorajoja tulisi korottaa, jotta kaikilla olisi realistinen mahdollisuus käyttää oikeudellisia palveluja.

– Oikeusavun tulorajojen mataluus on johtanut siihen, että oikeusapua voivat käytännössä saada vain vähävaraisimmat kotitaloudet. Suurituloisimmat kykenevät kantamaan itse riskin oikeudenkäyntikuluistaan tai heillä on yksityinen oikeusturvavakuutus, mutta keskituloisten osalta oikeudenkäyntikulujen korkean kuluriskin vuoksi he eivät välttämättä uskalla viedä asiaansa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tulorajojen noston seurauksena sellaiset keskituloiset henkilöt, joilla on tarvetta oikeusapuun esimerkiksi perheoikeudellisissa tai asuntokauppaan liittyvissä riidoissa, pystyisivät helpommin hyödyntämään julkista oikeusapua, päättää Salonen.