SDP:n arvot ratkaisivat

Kristiinalle on tärkeää ihmisten välinen tasa-arvoisuus ja heikommasta huolehtiminen. Jokaisella ihmisellä pitää olla oikeus ihmisarvoiseen elämään. Kukaan meistä ei valitse perhettä, johon syntyy. Sen vuoksi Kristiinan mielestä kaikilla perhetaustasta riippumatta tulee olla samanlainen mahdollisuus tulevaisuuteen, muun muassa mahdollisuus opiskella missä haluaa ja mitä haluaa. Tutustuminen historiaan auttoi Kristiinaa ymmärtämään, että SDP on toimillaan ajanut vahvasti tätä suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa, joka perustuu ihmisten väliseen tasa-arvoisuuteen, mahdollisuuksien tasa-arvoon. Köyhänkin perheen lapsella on mahdollisuus isona tulla lääkäriksi, niin halutessaan. Näin ei monissa maissa ole. Suomessa on. SDP:llä on ollut siihen iso vaikutus. Sellaisessa puolueessa hän haluaa itsekin tehdä työtä.