Satakuntalaisedustajat vaativat lisärahoitusta työllisyyteen ja liikennehankkeisiin

Perjantaina 9.10.2015 päättyi kansanedustajien tekemien ensi vuoden talousarviota koskevien aloitteiden jättöaika. Varsinaissuomalaiset ja satakuntalaiset kansanedustajat jättivät yhdessä aloitteen valtatie 8:n Turku–Pori-yhteysvälin perusparantamisesta. Vuosina 2016–2025 esitetään toteutettavan infrastruktuuriin liittyviä toimenpiteitä yhteensä 60 miljoonalla eurolla. Ensi vuoden talousarvioon kahden maakunnan edustajat vaativat 3 miljoonan euron rahoitusta perusparantamisen toisen vaiheen käynnistämiseen.

Satakuntalaiset kansanedustajat Kristiina Salonen (sd.), Krista Kiuru (sd.) ja Jari Myllykoski (vas.) jättivät lisäksi Satakuntaa koskevia talousarvioaloitteita.

Kristiina Salosen jättämä talousarvioaloite koski 6 miljoonan euron määrärahan varaamista valtatie 12:n Eura – Raijala-osuuden perusparantamiseen.

–        Kapealla ja huonokuntoisella valtatie 12:lla kulkee runsaasti teollisuuden kuljetuksia ja raskasta liikennettä. Perusparannusta tarvitaan pikaisesti liikenteen sujuvoittamiseksi ja muiden tiellä liikkujien turvallisuuden kohentamiseksi, perustelee Salonen.

Krista Kiuru teki aloitteen 28 miljoonan euron lisärahoituksesta työllisyyden hoitoon Satakunnassa.

–        Hallitus leikkaa aktiivisesta työvoimapolitiikasta 158 miljoonaa euroa, vaikka työttömyys on jo kuluvana vuonna noussut ennakoitua nopeammin. Satakunnassa suuri huoli on, että onko työllisyysmäärärahoja riittävästi käytössä, jotta voimme aktiivisesti hoitaa työllisyyspolitiikkaa ensi vuonna. Tänä vuonna työllisyysmäärärahat loppuivat Satakunnan alueella jo kesäkuussa, toteaa Kiuru.

Jari Myllykoski jätti 1,8 miljoonan euron aloitteen Pori–Mäntyluoto–Tahkoluoto-radan sähköistämisestä.

– Porin sataman rautatieyhteyden kehittäminen parantaa sataman palvelukykyä teollisuudelle erityisesti lisääntyvien kuljetusten aikana, kun kaikki junat voivat kulkea rataosuudella ilman vaihtoja. Hanke tukee myös EU:n ympäristötavoitteita, sillä liikennettä voidaan siirtää enemmän raiteille, sanoo Myllykoski.

Kaikki kolme ovat myös allekirjoittaneet toinen toistensa aloitteet. Eduskunta käsittelee talousarvioaloitteet ensi vuoden budjettikäsittelyn yhteydessä, ja niiden läpimenosta äänestetään joulukuussa.

Salonen, Kiuru ja Myllykoski iloitsevat myös siitä, että tämän vuoden neljännessä lisätalousarviossa Rauman meriväylä -hankkeen valtuutta tarkistetaan 8 miljoonalla eurolla 20 miljoonasta eurosta 28 miljoonaan euroon, mikä merkitsee väylän syventämistä 12 metriin.

–        Lisämäärärahalle valtuutuksen saaminen näin vaikeassa taloustilanteessa on taas kerran hieno osoitus satakuntalaisen ja raumalaisen edunvalvontatyön sisukkuudesta. Kiitos kuuluu tietenkin myös hallituksen sisällä talousarviotyössä mukana olleille, toteaa Salonen.