Satakunnan kansanedustajat: Satakunnan alueelle hyvä potti valtion määrärahalisäyksiä

Valtiovarainvaliokunta julkisti vuoden 2020 talousarvioesitystä koskevan mietinnön ja määrärahalisäysten kohteet. Satakunnan kansanedustajat iloitsevat mm. Eurajoki–Luvian Laitakarin kevyen liikenteen väylään esitetystä 500 000 euron määrärahasta ja Säkylän Pyhäjärven hoitokalastukseen esitetystä 100 000 euron määrärahasta. Lisäksi listalla on monia hyviä valtakunnallisia hankkeita.

  • Eurajoen Luvian Laitakarin kevyenliikenteenväylään esitetty 500 000 euron määräraha tukee Laitakarin satama-, virkistys- ja asuinalueen kehittämistä. Tämä infraparannus edellyttää myös Eurajoen kunnalta omaa investointipanosta, mutta kokonaisuuteen kuuluva valtion paikallistien yhteyteen rakennettava kevyenliikenteenväylä sekä silta saavat nyt valtiolta rahoituksen, Kristiina Salonen (sd.) sanoo.

  • Pyhäjärvi-instituutti tekee laadukasta tutkimusta ja toteuttaa tärkeitä hankkeita vesiensuojelun, elintarviketalouden ja kiertotalouden kehittämiseksi. Kestävän kalastuksen konsepti onkin Säkylän Pyhäjärvellä pidemmällä kuin missään muualla. Nyt osoitettava tuki mahdollistaa hoitokalastuksen jatkamisen sekä sen vaikutusten seurannan, niin kalakantojen kuin vedenlaatuvaikutusten suhteen. Tämä palvelee niin järven ekologista tilaa, kuin kiertotalouden mukaisesti kalaa jalostavien yritysten tulevaisuuden tarpeita, Eeva Kalli (kesk.) toteaa.

  • On hienoa, että valtio tukee Säkylän Pyhäjärven kunnossapitoa. Pyhäjärvi on merkittävä järvi sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Järveä on hoitokalastettu jo pitkään ja tehokas kalastus on ollut hyvän vedenlaadun tärkeä perusedellytys. Järvikalaa käytetään elintarviketeollisuudessa tärkeänä ruoka-aineena ja esimerkiksi aiemmin roskakalana pidetty särki on siirtynyt monien ruokalautasille. Pyhäjärven hoitokalastusmalli on erinomainen esimerkki siitä, miten vesistöjen suojelemiseen käytetty panos maksaa itsensä takaisin, Jari Myllykoski (vas.) muistuttaa.

  • Luvian infrarahoitus tukee koko alueen elinvoimaa. Laitakarin tieosuuden parantaminen on tärkeää Luvian alueen kehittymiselle. Laitakarissa on upeat puitteet monenlaiseen virkistys- ja matkailutoimintaan, jota tämän infrahankeen toivotaan vauhdittavan, kertoo Heidi Viljanen (sd.)