Satakunnan hallituspuolueiden kansanedustajat iloitsevat maakuntaan esitettävistä määrärahalisäyksistä

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi perjantaina mietintönsä valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen liittyen, sisältäen myös eduskunnan määrärahalisäysten kohteet. Satakuntalaisedustajat iloitsevat mm. Jämin maantien parantamiseen esitettävästä 400 000 euron määrärahasta ja puuttuvan valaistuksen rakentamiseen Euraan osoitettavasta 350 000 euron rahoituksesta.

Rahoitusta esitetään myös Säkylän Pyhäjärven hoitokalastukseen sekä Lauhanvuori – Hämeenkangas Geoparkin kehittämiseen, joista molemmille esitetään 100 000 euron määrärahaa.

Mukana on lisäksi monia hyviä valtakunnallisia hankkeita.

– Tievalaistuksen rakentaminen Kiukaisiin ja Euraan (maantielle 12786 ja kantatielle 43) parantaa merkittävästi liikenneturvallisuutta näillä tieosuuksilla ja liittymäalueilla. Tämä on tärkeää erityisesti jalankulkijoille ja pyöräilijöille, joille reitti on tällä hetkellä vaarallinen. Henkilöautojen ja raskaan liikenteen lisäksi näillä teillä liikkuu myös koululaisia, joten reitin valaistus tulee todella tarpeeseen, Eeva Kalli (kesk.) kertoo.

– Jämin maantielle osoitettavalla 400 000 euron määrärahalla saadaan parannettua reilun viiden kilometrin pituinen huonokuntoinen tieosuus. Tien vaikutuspiirissä toimivat mm. Jämin virkistysalue ja purjelentokenttä, joten parannustyö palvelee samalla myös alueen harrastustoiminnan edellytyksiä. Hienoa, että tälle saadaan nyt rahoitus, sanoo Heidi Viljanen (sd.).

– UNESCO Global Geopark -statuksen heinäkuussa saanut Lauhanvuori – Hämeenkangas Geopark on kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimainen kestävään kehitykseen perustuva matkailukohde. Aluetta on kehitetty pitkäjänteisesti vuodesta 2014, mutta resurssit ovat olleet niukat. Potentiaalia alueella on valtavasti, joten sen jatkokehittäminen on tärkeää. Nyt saatavalla erillisrahoituksella saadaan toteutettua mm. pyörämatkailupalveluita ja retkeilyinfraa sekä kehitettyä opastusjärjestelmää, Kristiina Salonen (sd.) toteaa.

Jari Myllykoski (vas.) on tyytyväinen Säkylän Pyhäjärven hoitokalastukselle esitettävästä rahoituksesta.

– Tästä puolet käytetään vähempiarvoisen kalan kalastukseen ja puolet kestävän kalastuksen turvaamiseen seuraamalla kalastuksen vedenlaatuvaikutuksia, kalansaaliita ja kalakantojen kehitystä. Näin toimien edistetään vesistön kuntoa ja kerätään lisää tietoa, mikä on tärkeää myös kalaa jalostavien yritysten tuote- ja raaka-ainetarpeiden näkökulmasta. Tämä on sisävesien sinistä biotaloutta parhaimmillaan, Jari Myllykoski (vas.) huomauttaa.

Lisätietoja:    

Eeva Kalli, puh. 044 355 4400

Heidi Viljanen, puh. 044 730 8814

Kristiina Salonen, puh. 050 512 0010

Jari Myllykoski, puh. 050 512 0648