Salonen vetoaa Orpoon Euran ja Huittisten poliisiasemien säilymisen puolesta

Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) on huolissaan Satakunnan poliisiasemien lakkauttamissuunnitelmista. Poliisihallitus esittää poliisin palvelu- ja toimipisteverkoston kehittämisen yhteydessä usean poliisiaseman sulkemista. Näiden poliisiasemien joukossa ovat Euran ja Huittisten poliisiasemat.

Elämme sellaisessa ajassa, jossa ihmisten turvallisuuden tunne on monessa suhteessa heikentynyt. Tähän liittyy muun muassa heikko taloudellinen tilanne ja ihmisten huono-osaisuuden lisääntyminen, sekä eurooppalaisen turvallisuustilanteen muuttuminen. Lisäksi uutiskuvien myötä välittyy kuva osin hallitsemattomastakin muuttoliikkeestä Euroopan tasolla, ja sen seurauksena monessa kunnassa voi tulla eteen uudenlaisia tilanteita ja kohtaamisia. Meneillään on siis monta asiaa, jotka vaikuttavat ihmisten turvallisuuden tunteeseen, Salonen sanoo. 

Tällaisessa tilanteessa ei tulisi Salosen mukaan tehdä heikennyksiä instituutioihin, jotka ovat perinteisesti olleet ihmisille tärkeitä turvallisuuden lisääjiä.

Näin luodaan vain epävarmuutta, joka voi pahimmillaan johtaa esimerkiksi erilaisten epävirallisten turvallisuutta lisäämään pyrkivien yhteisöjen syntymiseen. Yhteiskunnan pitää kuitenkin aina toimia järjestäytyneesti ja lainmukaisesti. On sitä parempi, mitä vähemmän poliisia tarvitaan, mutta silloin kun sitä aidosti tarvitaan, se ei saa olla kaukana

Vetoankin Köyliön omaan poikaan, sisäministeri Petteri Orpoon, jotta lakkauttamisia voitaisiin vielä harkita. Lakkauttamisten myötä syntyvät pienet säästöt ovat suuri hinta ihmisten turvattomuuden tunteen lisääntymisestä sekä epäluottamuksen kasvusta poliisin mahdollisuuksiin vastata yleisestä turvallisuudesta.