Salonen: Vammaisten kotia ei saa kilpailuttaa – asumispalvelut pois hankintalaista

 

Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) vaatii vammaisten asumispalvelujen jättämistä hankintalain kilpailuttamisen ulkopuolelle. Nyt on kansanedustajilla tuhannen taalan paikka korjata selvä vähemmistöä koskeva ongelma. Salosen mukaan haavoittuvassa asemassa olevan ihmisryhmän kotiin ja asumiseen liittyvät palvelut soveltuvat huonosti kilpailuttamisvelvollisuuden piiriin.

On aivan eri asia kilpailuttaa tavaroita ja pienimuotoisia palveluita kuin ihmisen kenties koko elämän mittaista asumista. Kaikille ihmisille, mutta erityisesti vammaisille, on tärkeää kodin pysyvyys ja tutut pitkäkestoiset hoitosuhteet. Pahimmillaan kilpailuttaminen merkitsee sitä, että kotia joutuu vaihtamaan muutaman vuoden välein. Näin ei voi olla, vaan vammaisten on voitava vaikuttaa siihen, missä he asuvat, vaatii Salonen.

Uusi hankintalaki on tulossa eduskunnan valiokuntien käsittelyyn. Viranomaisille ja kunnille halutaan antaa siinä nykyistä paremmat mahdollisuudet ottaa huomioon hankintojen laatukriteerit ja esimerkiksi sosiaaliset näkökulmat.

Tämä mahdollisuus on ollut kuitenkin jo nykyisessä hankintalaissa. Todellisuudessa halvin hinta näyttää merkitsevän kilpailutuksessa eniten, ei se, mikä on asiakkaiden toiveiden mukaista ja kokonaisvaltaisesti paras ratkaisu. Ei riitä, että lain henki on toiveiden mukainen, jos se ei ruohonjuuritasolla toteudu.

Salosen mukaan esimerkit elävästä elämästä kertovat, kuinka huonosti kilpailuttaminen toimii, kun kyse on ihmisen kodista ja asumisesta.

Julkisuudessa on ollut hiljattain erään rovaniemeläisen perheen tarina, joka on minullekin jo ennestään tuttu. Perhe on käynyt vuosien mittaista taistelua, jotta heidän vammainen poikansa voisi jatkaa asumista tutussa ryhmäkodissa. Nyt pojan kotikaupungissa on kuitenkin päätetty tarjouskilpailun ja edullisimman hinnan perusteella hankkia palvelut uudelta palveluntuottajalta, mikä merkitsee sitä, että poika joutuu muuttamaan, vaikka ei haluaisi. Olen jo vuosia saanut yhteydenottoja ympäri Suomen samanlaisista tilanteista. Kyse ei selvästikään ole yhden virkailijan toiminnasta tai yhden paikkakunnan ilmiöstä, vaan laajemmasta ongelmasta, johon on puututtava.

Salonen huomauttaa, että YK:n vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus tuli Suomessa voimaan tänä kesänä. Sopimuksen mukaan vammaisella henkilöllä on oikeus päättää omasta elämästään ja asumisestaan.

On myös vammaissopimuksen hengen mukaista, että vammaisten ihmisen mahdollisuutta valita oma asuinpaikkansa kunnioitetaan. Koska sopimus on Suomessakin viimeinkin tullut voimaan, on entistä tärkeämpää, että hankintalain eduskuntakäsittelyssä kilpailuttamisen ongelmiin etsitään tosissaan ratkaisuja ja vaihtoehtoja.