Salonen vahvistaisi lasten ja nuorten hoidon saamista kotiin ja kouluihin

Eduskunnan kyselytunnilla 29.11. nostettiin esille lasten ja nuorten mielenterveysongelmat. Yle uutisoi tällä viikolla THL:n tilastoraportista, jonka mukaan lastenpsykiatrian lähetteiden määrä on kasvanut Suomessa. SDP:n eduskuntaryhmän ensimmäisenä kysyjänä oli kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.), joka totesi yli 90 000 suomalaisen alle 13-vuotiaan lapsen kärsivän mielenterveysongelmista.

Salonen on huolissaan siitä, että mielenterveyslain uudistaminen on jäänyt nykyiseltä hallitukselta tekemättä. Hallitus on ilmoittanut käynnistävänsä kansallisen mielenterveysstrategian valmistelutyöt. Strategian on määrä valmistua vuoden 2019 loppuun mennessä.

Tällainen strategiatyö on tärkeä ja sitä tarvitaan ehdottomasti pitkän aikavälin kehittämistyöksi. Strategiatyö kuitenkin ottaa itsessään aikaa ja kestää vielä pitkään, ennen kuin työ kantaa hedelmää. Ne nuoret, jotka kärsivät nyt, ovat silloin jo aikuisia, Salonen toteaa.

Salonen pitää mielenterveyslain uudistamista kiireellisenä sen vuoksi, että ajantasaisella lainsäädännöllä oltaisiin voitu jo luoda edellytykset sille, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi esimerkiksi tasavertainen pääsy terapiapalveluihin.

Psykiatrisen sairaanhoidon jalkautumisesta kouluihin on saatu esimerkiksi Varsinais-Suomessa hyviä kokemuksia. Psykiatrisia sairaanhoitajia toimii maakunnan eri kunnissa niin ala- kuin yläkouluissa ja toisella asteella. Kokeilujen sijaan uudistetulla lainsäädännöllä voitaisiin kuitenkin tavoittaa kaikki lapset ja nuoret, asuinpaikastaan riippumatta. Keskeistä on, että lapsi saa avun saa matalalla kynnyksellä arjen toimintaympäristössä, kodeissa ja kouluissa, vaatii Salonen.

Erona perinteisempään koulupsykologin tai kuraattorin työhön on, että psykiatrinen sairaanhoitaja työskentelee erityisesti kodin ja koulun välimaastossa, yhdessä perheiden kanssa. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on olennaista. Kun lapsen ja nuoren elämän erilaisin haasteisiin voidaan hakea ratkaisuja mahdollisimman varhain, estetään ongelmien kärjistyminen ja tarve erikoistason palveluihin, Salonen linjaa.

Lisätiedot:
Kristiina Salonen
p. 050 512 0010