Salonen vaatii selvitystä valtionyhtiöiden hankintojen vastuullisuudesta ja työehtojen noudattamisesta – Puolan telakan kilpailuvääristymät eivät saa toistua

Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen valtionyhtiöiden hankintojen vastuullisuudesta ja työehtojen noudattamisesta.  Salosen mukaan valtionyhtiöiden tulisi huomioida toiminnassaan ja hankinnoissaan vastuullisuuden lisäksi esimerkiksi työllisyysvaikutukset Suomeen nykyistä paremmin. Hän myös peräänkuuluttaa Suomelta vahvempia toimia, jotta EU:ssa voitaisiin taata tasapuoliset kilpailuedellytykset kaikille jäsenvaltiolle.

Salosen sen mukaan surullinen esimerkki tästä on Suomen Lauttaliikenne Oy:n eli Finferriesin uuden hybridilautan tilaus puolalaiselta Crist S.A. -telakalta.

Finferries kilpailutti viime vuonna tilauksen, jonka puolalainen Crist S.A. -telakka voitti. Mukana oli myös suomalaisia palveluntarjoajia, mutta Crist S.A. pystyi tarjoamaan lautan rakentamisen edullisimpaan hintaan. Leidenin yliopiston tutkijoiden tuoreen raportin mukaan puolalaisilla telakoilla, muun muassa Crist S.A.:lla hyödynnetään laivanrakennuksessa pohjoiskorealaista halpa- ja pakkotyövoimaa. Selvityksen mukaan pohjoiskorealaiset työntekijät joutuvat työskentelemään yli 12 tuntia päivässä, kuutena päivänä viikossa.

Halpatyövoiman käytön lisäksi Crist S.A. -telakan on kerrottu saaneen myös EU:n aluekehitysrahastosta kymmeniä miljoonia euroja tukea. Tuki itsessään vääristää jo tarjouspyyntöjen hintoja verrattuna esimerkiksi Suomen vastaaviin toimijoihin. Finferries on kertonut tehneensä Crist S.A.:n toiminnasta perusteellisen selvityksen ennen ilmi tulleita vakavia väitteitä. Nyt Finferries selvittää kuitenkin uudelleen Crist S.A.:n toimintaa näiden uusien tietojen valossa.

Salosen mukaan valtionyhtiö ei voi tehdä yhteistyötä työehtoja polkevan, epäeettistä yritystoimintaa harjoittavan yrityksen kanssa.

Kaikessa valtionyhtiöiden toiminnassa on varmistettava yhteiskuntavastuun toteutuminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä työehtojen noudattaminen. Valtionyhtiön on oltava myös tarkasti selvillä koko hankintaketjunsa toiminnasta, painottaa Salonen.

Suomen on myös tehtävä hartiavoimin töitä EU:n neuvottelupöydissä, jotta kaikille yrityksille voitaisiin taata tasapuoliset kilpailuedellytykset.

Hyvin toimivilla sisämarkkinoilla voidaan puolustaa myös suomalaista työtä vientiteollisuudessa. Esimerkiksi juuri Puolasta on kuitenkin kantautunut uutisia, että siellä hyödynnettäisiin yritystoiminnassa epäreiluiksi katsottavia vientiyritysten tukia antamalla valtion telakoille alennuksia mm. sähkön ja teräksen hinnassa. Tällaisessa EU-todellisuudessa suomalaisilla telakoilla ei ole mahdollisuuksia kilpailla tasavertaisesti muiden eurooppalaisten telakoiden kanssa.

Suomalaisilla työehdoilla ei myöskään voi eikä pidä kilpailla halpatyövoimaa vastaan. Suomessa ei siis pidä sinisilmäisesti luottaa EU:n huolehtivan kilpailuneutraliteetista, vaan epäterveen kilpailun estämiseksi on tehtävä määrätietoisesti työtä EU:n neuvottelupöydissä. Kansallisesti on myös tunnistettava vientiteollisuuden kilpailutilanteen koko kirjo ja pystyttävä avaamaan hinnan muodostusta kokonaisuutena, vaatii kansanedustaja Salonen.