Salonen vaatii: Seis osa- ja määräaikaisten oikeuksien polkeminen

Salosen mukaan tilanne ei edistä ammatillisen osaamisen ylläpitämistä tai vakinaisen työn löytymistä.

–          Osa- ja määräaikaisista suuri osa on suorittanut pelkän peruskoulutuksen, joten heidän tilanteensa on jo valmiiksi haastava. On tosiasia, että määrä- ja osa-aikainen työ on tullut jäädäkseen. Sen vuoksi on kiinnitettävä jatkossa enemmän huomiota näiden työntekijöiden aseman parantamiseen. Heille kuuluu yhtäläinen oikeus kouluttautumiseen, virkistykseen sekä työpaikan kehittämiseen, Salonen vaatii.

Salonen kantaa huolta myös työelämässä yleistyneestä riittämättömyyden tunteesta.

–          Yhä useampi työntekijä kokee riittämättömyyttä selviytyä työstään säädetyssä työajassa. Naisvaltaisilla aloilla työstä tuleva paine näyttäytyy monesti työtahdin kiristymisenä työpäivän aikana, kun miesvaltaisilla aloilla työpäivät pidentyvät ja työajan käsite venyy.

–          Naiset kokevat työaikansa yhä useammin kaoottisena ja työpäivän sisällöt heikosti itse hallittavina. Koetaan, että työtä tehdään hiki hatussa, jotta asetetuista työtehtävistä selvitään.  Miesvaltaisissa töissä taas työ tulee nykyisin yhä useammin kotiin ja vapaa-aikaan eli iltaan, viikonloppuun ja lomille. Ennen tällainen kokonaistyöajan vaade koski lähinnä toimitusjohtajatasolla työskenteleviä, nykyisin sama vaade koskee jo toimihenkilö-  ja jopa työntekijätasoakin. Tähän on saatava muutos.