Salonen vaatii: Koko Satakunnassa oltava turvakotipalveluja

Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) on huolissaan turvakotipalvelujen saatavuudesta Satakunnassa. Salosen mukaan PoSan arvio siitä, ettei Kankaanpään A-Koti pysty enää tarjoamaan turvakotipaikkoja Pohjois-Satakunnassa ja täyttämään THL:n vaatimuksia herättää ison huolen turvakotipalvelujen tulevaisuudesta koko Satakunnassa.

Satakunnassa Porin ensi- ja turvakotiyhdistys tuotti muutama vuosi sitten vielä turvakotipalveluita myös Porin ulkopuolisille kunnille ennen kuin se joutui ostopalvelusopimuksen lakkauttamisen vuoksi ajamaan turvakotitoimintansa alas. sen seurauksena Pohjois-Satakunnassa palveluita alkoi tarjota A-Koti. Kun asiaa nyt näin nopeasti joudutaan uudelleenarvioimaan, tulee samalla pohtia miten turvataan koko maakuntaan palveluntuottaja, jolla on tarvittava osaaminen ja tietotaito turvakotipalvelujen järjestämisessä. Esimerkiksi Porin ensi- ja turvakotiyhdistyksessä olisi varmasti vielä jäljellä tätä osaamista, sanoo Salonen.

Tällä hetkellä kunnilla on käytössä turva-asuntoja, joihin pyritään antamaan tukea perheväkivallan uhrille. Turva-asunto ei kuitenkaan voi koskaan korvata turvakotipalvelua. On todellinen pelko, että tällainen kehitys asunnosta ilman sosiaalityön tukea synnyttää osaamistyhjiön lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden auttamisjärjestelmään.

Salonen vaatiikin turvakoteja valvovalta THL:ltä valtakunnallista linjausta turvakotipalvelujen suhteen.

THL:n on myös katsottava, etteivät alueelliset päätökset johda osaamis- ja palvelutyhjiön syntymiseen. Satakunnassakin asiaa on katsottava niin, että alueella olisi sellainen vahva toimija, joka pystyy tarjoamaan palveluja laajasti.

Salosen mukaan turvakotipaikkoja tarvitaan myös maanlaajuisesti lisää.

Suomi on saanut toistuvasti huomautuksia siitä, ettei lähisuhdeväkivaltaa kokeneille ole saatavilla riittävästi palveluja. Myös naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastainen Istanbulin sopimus velvoittaa Suomea lisäämään turvakotipaikkojen määrää.  Uuden hallituksen tuleekin laatia toimenpidesuunnitelma sopimuksen vaatimusten täyttämiseksi. Sitä ennen on huolehdittava, etteivät turvakotiyksiköt ole liian kaukana avuntarvitsijoista.