Salonen: Uudistus ei saa heikentää turvallisuutta merellä

Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) suhtautuu suurella varauksella suunnitelmiin liikenneviraston tie-, meri- ja rautatieliikenteen liikenteenohjaustoimintojen yhtiöittämisestä osana liikenne- ja viestintäministeriön virastouudistusta. Etenkin VTS-toiminnan eli meriliikenteen alusliikennepalveluiden yhtiöittäminen herättää isoja kysymyksiä viranomaisyhteistyön tulevaisuudesta. Meriliikenneohjaajat ry:n mukaan yhtiöittäminen heikentäisi Suomen meriliikenteenohjauksen toimivaa yhteistyötä Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen, Poliisin, Tullin ja Trafin kanssa.

Yhtiöittämisen myötä meriliikenneohjaus menettää viranomaisstatuksensa. Uhan alla on esimerkiksi oikeus käyttää puolustusvoimien tutkaverkkoa. VTS-toiminta on täyttä viranomaistoimintaa, jota säännellään vahvasti myös kansainvälisillä säädöksillä, minkä vuoksi sitä tulisi käsitellä omana kokonaisuutenaan liikenteenohjaustoimintojen uudistuksessa. Nyt tarvitaan vastauksia siihen, kuinka viranomaisten jouheva yhteistyö voidaan turvata jatkossakin, sanoo Salonen.

Salosen mukaan esimerkiksi mahdollisessa poikkeustilanteessa VTS-toiminta on Suomen aluevesien valvonnan ja turvallisuuden takaamisen kannalta äärimmäisen tärkeää.

VTS-keskukset estivät viime vuonna ainakin 10 onnettomuutta ja estivät samalla mahdollisia ympäristökatastrofeja. Esimerkiksi Länsi-Suomen meriliikennekeskus vastaa alusliikenteenohjauksesta Suomen länsirannikolla Hangon länsipuolelta aina Tornioon asti. Toiminta on Suomelle erittäin tärkeää. Päättäjien tehtävä on varmistaa, että tämä työ voidaan tehdä mahdollisimman hyvin jatkossakin. Siksi ei ole yhdentekevää kysyä, miten viranomaisvaltuuksien ja vastuiden määrittely poikkeustilanteessa hoidetaan uudessa yhtiössä, sanoo kansanedustaja Salonen. 

Suomessa toimii tällä hetkellä kolme VTS-keskusta, jotka antavat vuorokauden ympäri alusliikennepalvelulaissa määriteltyjä informaatio-, liikenteenjärjestely- ja navigaatioapupalveluita. Yhtiöittämisen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta. Salonen vaatiikin asiaa kiireesti laajaan keskusteluun.

Uudistusta valmistellaan nopeassa aikataulussa. Uudistus pitäisi kuitenkin nostaa nyt laajaan keskusteluun ja arvioitavaksi, jolloin voitaisiin avoimesti punnita yhtiöittämisen vaikutuksia ja sitä, mitä lisäarvoa se liikenteenohjaustoiminnalle tuo. Koko liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla on nyt meneillään suuria uudistuksia. Isojen uudistusten taakse ei saa jäädä pienempiä yksityiskohtia, joilla on kuitenkin suuri merkitys turvallisuudellemme, painottaa Salonen.