Salonen tyytyväinen Porin seudun kuntien valinnasta kuntakokeiluun

Valtion taloudellisesti tukema kokeilu tarjoaa kunnille nykyistä paremmat mahdollisuudet pitkään työttömänä olleiden palveluiden järjestämiseen. Kokeilukunnissa kunnat yhdessä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa arvioivat kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden palvelutarpeet, osallistuvat palveluprosessin suunnitteluun ja sen etenemisen seurantaan. Kokeilun piiriin kuuluvat pitkäaikaistyöttömistä ensisijaisesti ne, jotka ovat saaneet työttömyyden perusteella vähintään 500 päivää työttömyysetuutta, ja jotka tarvitsevat julkisten työvoimapalvelujen lisäksi kuntien järjestämisvastuulla olevia työllistymisedellytyksiä parantavia palveluja. Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen tarvitaan uusia keinoja, sillä se ei ole viime vuosina vähentynyt muun työttömyyden tapaan.

– Odotan, että mukana olevat kunnat onnistuvat vähentämään pitkäaikaistyöttömyyttä kokeilun seurauksena. Nimittäin, jos kokeilu onnistuu, on hyvät mahdollisuudet saada toimivat mallit vakinaistettua koko maahan, sanoo kansanedustaja Salonen.

Valituksi tullakseen kuntien täytyi täyttää työministeriön asettamat tiukat kriteerit. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi Porin tilanne pitkäaikaistyöttömyyden osalta vaatii erityisiä toimenpiteitä. Porin seutu sopii hyvin työllisyys – ja elinkeinorakenteensa puolesta osaksi muiden kuntakokeiluun valittujen kuntien joukkoa.

– Ministeriön vaakakupissa painoi paljon myös kunnan halukkuus sitoutua kuntakokeiluun pitkäksikin aikaa. Lisäksi työministeriö tarjoaa mahdollisuuden kaikille hakeneille kunnille olla mukana kuntakokeiluverkostossa. Se mahdollistaa kokeilun tuloksena havaittujen parhaiden käytäntöjen omaksumisen ja tiedon käyttöönottamisen myös kokeilun ulkopuolisille kunnille. On myös muistettava, että alueen ELY- keskus tarjoaa kokeilun ulkopuolisille kunnille avustusta pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan normaalein ehdoin, lopettaa Salonen.

Kokeilu toteutetaan ajalla 1.9.2012–31.12.2015.