Salonen: Rauman lastensuojelua arvostetaan valtakunnallisesti

Nykymaailman paineissa aikuiseksi kasvaminen voi olla vaikeaa. Kasvuryhmässä herkässä iässä olevat 11–13-vuotiaat tytöt saavat tukea itsensä arvostamisessa ja naiseksi kasvamisessa. Tavoitteena on vahvistaa nuorten tyttöjen itsetuntoa ja identiteettiä. Tämän avulla pyritään myös ehkäisemään masennusta. Kunniamaininnan perustelujen mukaan ryhmässä mukana olo on tuonut tytöille lisää kavereita. Heidän sosiaaliset suhteensa ovat parantuneet ja itsetunto kehittynyt.

–          Lapsen hyvää itsetuntoa kasvatetaan aluksi kotona. Lapsi tarvitsee terveen itsetunnon luomiseen aikuisen näyttämää peiliä, josta lapsi oppii olevansa hyvä, tärkeä ja rakastettava. Valitettavasti elämän arvot ovat joskus meiltä aikuisilta hukassa, ja joku lapsi joutuu kasvamaan luullen, että muut asiat ovat hänen vanhemmilleen tärkeämpiä kuin hän. Samaa viestiä voi pahimmillaan lapsi vielä joutua kuulemaan koulussa. Sellaisissa tilanteissa tarvitaan tällaista korjaavaa työtä, jossa lapselle annettu virheellinen kuva itsestä korjataan.

–          Minulla on jo pitkään ollut yksi toive ylitse muiden. Haluaisin antaa jokaiselle lapselle terveen itsetunnon. Uskon, että sen avulla moni yhteiskuntamme ongelma ratkeaisi. Jos pohtii tarkemmin sellaisia ilmiöitä kuin esimerkiksi koulu- tai työpaikkakiusaaminen, syrjäytyminen, parisuhteen ongelmat tai perheväkivalta, voi havaita, että näissä ilmiöissä on melko usein kyse myös itsetunnon ongelmista. Terve itsetunto on hyvän elämän perusta.