Salonen: Raumalle loistavia uutisia

–          Ihmiset työmatkailevat toisiin kuntiin yhä enemmän. Liittymän parannuksen jälkeen pohjoispuolelta Raumaa pääsee turvallisemmin valtatie 8:lle. Turvallisuus paranee siis niin kyseistä risteysaluetta käyttävillä kuin muillakin kasitiellä liikkuvilla.

Salonen kuitenkin huomauttaa, että kovaa työtä eritasoliittymän toteutumisen puolesta on yhä jatkettava. Hankkeen rahoituksen on ajateltu jakautuvan niin, että työ- ja elinkeinoministeriö sekä liikenneministeriö rahoittavat hankkeesta kumpikin kolmen miljoonan euron osuudet ja Rauman kaupunki loput.

–          Ei voi nuolaista ennen kuin tipahtaa. Työtä on vielä tehtävänä, jotta kolmas rahoittajataho saadaan varmistettua. Seuraavaan eduskunnan käsittelemään lisätalousarvioon tarvitaan liikenneministeriön esitys kolmen miljoonan euron lisämäärärahasta Lakarin risteykseen. Tarpeestamme on informoitu useaan otteeseen niin valtiovarainministeri Urpilaista kuin ex-liikenneministeri Kyllöstäkin. Nyt on saatava myös uusi liikenneministeri Virkkunen näkemään hankkeen tärkeys teollisuutta menettäneen Rauman tulevaisuudelle. En pidä sitä kuitenkaan mahdottomana tehtävänä, Salonen arvioi.