Salonen: Pariskunnat vihdoin tasa-arvoisessa asemassa makuuhuoneasioiden selvittelyssä

–       Monesta avoparista on tuntunut melko tungettelevalta, että isyyden tunnustamiselle on varattu erillinen tapaaminen, jossa on yksityiskohtaisesti kyselty lapsen alulle saattamisesta. Avioliitossa elävillä ei tällaista menettelyä ole ollut. On tärkeää, että erilaisissa liitoissa elävät ovat nyt tasa-arvoisessa asemassa tämän asian suhteen, etenkin kun avioliiton ulkopuolella syntyy jo yli 40 % lapsista.

–       Täytyy muistaa, että isyyden tunnustamisella turvataan lähtökohtaisesti lapsen oikeudet vanhempaan, elatukseen ja huoltoon sekä perintöön, eli tunnustaminen itsessään on kuitenkin tärkeä asia.

Esityksessä myös luovuttaisiin äidin oikeudesta vastustaa lapsen isän selvittämistä.

–       Lapsen oikeutta tietää biologiset vanhempansa vahvistetaan sillä, että äidillä ei ole enää oikeutta kieltää isyyden selvittämistä. Tämä edistää myös vanhempien tasa-arvoa. Rajatuissa tilanteissa isyyden selvittämisen keskeyttämistä voi vaatia kuitenkin äidin sijaan lastenvalvoja.

Lisäksi hyväksyttiin lausuma liittyen naisparille syntyvän lapsen oikeusturvaan.  Lausuman mukaan lainsäädäntöön laadittaisin säännökset siitä, kuinka lapsen juridinen suhde molempiin vanhempiinsa voidaan vahvistaa. Asiaa koskeva hallituksen esitys laaditaan valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä, ja tavoitteena on, että eduskunta hyväksyy sen tämän vaalikauden aikana.