Salonen: Nuorten rahat ja menot tasapainoon

Maksuhäiriöt lisääntyvät selkeästi, kun nuori täyttää 20 vuotta. Oikea aika taloustaitojen opetteluun olisi juuri toisella asteella, jolloin nuori valmistautuu itsenäiseen elämään. Salonen toteaa, että tällä hetkellä toiseen asteen opinnoissa on vain yksi pakollinen talousasioita käsittelevä kurssi.

–    Kuluttajatutkimuskeskuksen viimevuotisen tutkimuksen mukaan nuoret kaipaavat käytännönläheistä tietoa ja oppia kuluttajana toimimiseen. Jos koulussa samalla kurssilla opiskellaan finanssipolitiikkaa ja talousteorioita, voi käytännönläheisyys jäädä vähemmälle. Tähän tulisi kiinnittää huomiota.

Salonen huomauttaa myös, että kyseessä ei ole pelkkä yksilön ongelma.

–    Yksilölle koituvien haittojen lisäksi heikosta talousosaamisesta voi aiheutua ongelmia myös yhteiskunnalle esimerkiksi sosiaalisten ongelmien ja syrjäytymisen vuoksi. Toimeentulo-ongelmat ovat yksi merkittävimmistä syrjäytymisen syistä, ja velkakierteeseen joutuminen nuorella iällä seuraa ihmistä vielä pitkälle tulevaisuuteen. Huomiota tulisi erityisesti kiinnittää siihen, että osaamattomuus talousasioissa periytyy vanhemmilta lapsille. Kouluissa saatavan opetuksen etu on se, että jos kotona ei saa selkeää mallia rahan käsittelyyn, koulussa se vielä pystytään korjaamaan ja tätä kautta pysäyttämään periytyminen.