Salonen: Kuntoutuspalveluiden vaikuttavuudessa ratkaisevaa on asiantuntijuus ja laatu

Kela tunnetaan Suomessa kuntoutuksen tutkijana ja kehittäjänä, sekä korkean kuntoutuslaadun takaajana. Muutaman vuoden ajan on käyty voimakasta keskustelua kuntoutuspalveluiden kilpailutuksen myötä asiantuntijuuden ja laadun roolista kuntoutuksen hankinnoissa. Moni pitkään alalla toiminut kuntoutuksen asiantuntija on kritisoinut Kelan kilpailutuksissaan käyttämää uutta hinnan ja laadun suhdetta. Kela on kiistänyt kilpailutusten myötä laadun heikkenemisen.

Kilpailuttamisen kriteerit aiheuttivat huolta kansalaisjärjestöjen keskuudessa viimeksi keväällä. Koettiin, että kriteereissä painotetaan hintaa laadun sijasta. Esimerkiksi lähes 300 yksityistä puheterapeuttia vetosi laajalla kannanotollaan Kelaa harkitsemaan asiaa, Kela-valtuutettu ja kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) kertoo.

Nyt kun kilpailutusten tulokset ovat selviämässä, alkaa taas tulla viestejä siitä, että se, mitä pelättiin on realisoitumassa. Aikaisemman kilpailutuksen jälkeen jo huomattiin, että pitkäaikaiset kuntoutuksen palveluntuottajat, esimerkiksi potilasjärjestöt hävisivät ja tilalle valittiin tahoja, jotka vasta voitettuaan kilpailutuksen alkoivat opetella tiettyjen sairasryhmien kuntoutusta. Lehtitietojen mukaan näyttää taas siltä, että esimerkiksi Maskun kuntoutuskeskuksen osalta toistuu sama asia. Masku on kuntouttanut kahden viime vuoden aikana 1 046 henkilöä, kun taas eräs sopimuksen saaneista palveluntarjoajista on vastaavasti kuntouttanut 24 henkilöä. Kilpailuttamisessa on äärimmäisen tärkeää, että arvoa annetaan myös laadulle ja osaamiselle, Salonen sanoo.

Salonen on huolissaan siitä, onko kilpailutuksessa osattu varmistaa esimerkiksi alihankintaketjujen osaaminen vaikeasti vammaisten kuntoutuksen osalta.

Esimerkiksi Maskun kohdalla tarjottiin omaa henkilökuntaa ja hävittiin tahoille, jotka käyttävät paljon alihankkijoita. Näiden kuntoutusasiakkaiden elämässä on äärimmäisen tärkeää saada kuntoutuksen kautta lisää toimintakykyä arkeen. Ammattitaitoisella kuntoutuksella voidaan säästää myöhemmin syntyviä kustannuksia. Sen vuoksi nämä viestit on otettava tosissaan, Salonen painottaa.

Eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin keskiviikkona Kelan valtuutettujen toimintakertomusta. Salonen puhui täysistunnossa siitä, miten Kelan kilpailuttamiset ovat puhuttaneet kansalaisia viime vuosina.

Vaikka kilpailuttamiset kuuluvat Kelan operatiivisen johdon ja hallituksen vastuulle, valtuusto ei voi jättää huomiotta niiden ympärillä käytävää merkittävää yhteiskunnallista keskustelua. Tästä yhtenä esimerkkinä on Kela-kyytien kilpailutus, Salonen toteaa.

Kristiina Salonen vetosi täysistunnossa, että myös Kela-valtuusto käsittelee muutoksia kilpailutuksista ja niiden seurauksia kokonaisuudessaan.

 

Lisätiedot

Kristiina Salonen

050 512 0010