Salonen: ”Kaunisjärven vanhainkodin peruskorjaukseen ja muutostöihin ikäihmisten hyvinvointikeskukseksi lupapäätös ministeriöltä – tärkeä uutinen Raumalle!”

Raha-asiainvaliokunta on tänään päättänyt istunnossaan puoltaa Rauman kaupungin hakemaa rakennusinvestointia koskevaa poikkeuslupaa sosiaali- ja terveysministeriöltä Kaunisjärven vanhainkodin peruskorjaamiseen ja käyttötarkoituksen muuttamiseen ikäihmisten hyvinvointikeskukseksi. Hankkeen tavoitekustannusarvio on 12,5 miljoonaa euroa.

Raumalainen kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) kiittää ministeriötä lupapäätöksestä.

  • Hankkeen puoltaminen on tärkeä uutinen Raumalle. Kaunisjärven vanhainkodin muutostöillä pystytään kehittämään ikäihmisten palveluita Raumalla tukemalla hyvinvointia ja toimintakykyä monin eri tavoin. Rauman vanhuspalvelut ovat suunnitelleet muutosta siten, että hyvinvointikeskukseen tulisi muun muassa lääkäripalveluita, muistipoliklinikka sekä omais- ja kotihoidon palveluja, Salonen kertoo.

Hallituksen tavoitteena on puuttua iäkkäiden palveluissa havaittuihin epäkohtiin uudistamalla vanhuspalvelulakia. Vanhuspalvelulaki päivitetään siten, että se turvaa iäkkäille henkilöille laadukkaat, yhdenvertaiset ja kustannustehokkaat palvelut. Lisäksi laatusuositus päivitetään nykyistä paremmin tukemaan lainsäädännön toimeenpanoa ja tarjoamaan konkreettisia välineitä iäkkäiden parissa työskenteleville toimijoille.

  • Iso osa ikäihmisistä asuu omissa kodeissaan ja siksi on välttämätöntä, että kotiin tuotavia tai kotoa käsin saavutettavia palveluja kehitetään. Kaunisjärven vanhainkodin muuttaminen ikäihmisten hyvinvointikeskukseksi tukee juuri tätä tavoitetta, Salonen toteaa.