Salonen: Huono-osaisuuden kierre katkaistava jo lapsuudessa

Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) on huolissaan Pelastakaa Lapset ry:n eilen julkaistun Lapsen ääni 2015 -kyselyn tuloksista. Kyselyn mukaan köyhissä perheissä elävien lasten yhdenvertaisuus ei toteudu lasten harrastuksissa, muussa vapaa-ajan toiminnassa eikä koulussa.

Kyselyn tulokset kertovat karua kieltään siitä, että köyhien perheiden lapset eivät voi osallistua harrastuksiin tai vapaa-ajan tapahtumiin samalla tavalla kuin paremmin toimeentulevien perheiden lapset. Monia myös kiusataan koulussa perheen taloudellisen tilanteen takia. Jos lapsi ei voi osallistua kaverinsa synttäreille, koska perheellä ei ole varaa ostaa lahjaa,  lapsi jää helposti kaveriporukan ulkopuolelle. Valitettavasti kyselyn esille nostamat asiat eivät ole uusia, vaan ne on tiedetty jo vuosikymmeniä, tarvittaviin toimiin ei vain ole ryhdytty, Salonen harmittelee.

Salonen vaatiikin konkreettisia toimia, jotta syrjäytymisen ja huono-osaisuuden periytyminen saataisiin katkaistua.

Esimerkiksi kahden pitkäaikaistyöttömän vanhemman perheessä tarvitaan usein monenlaista apua ja tukea, vaikka perheessä ei olisikaan muita sosiaalisia ongelmia. Sosiaalityössäkin pitäisi lähteä siitä, että nähdään perheen toimeentulon vaikeuksien aiheuttamat riskit lapselle ja tuetaan koko perhettä riittävän varhaisessa vaiheessa, eikä ainoastaan vanhempia työnhaussa. On nähtävä lapsen kasvanut riski koulukiusatuksi joutumiselle, harrastusten loppumiselle ja ulkopuolisuuden kokemuksille. Ja niihin asioihin on puututtava ennen kuin lapsi on niiden seurauksena syrjäytynyt.

Vaalit ovat tulossa, mutta leikkauslistojen esittelyn ja säästökilpalaulannan ohella on tunnustettava vallitseva todellisuus. Väärin kohdistetut säästöt uhkaavat entisestään juuri näiden lasten tulevaisuutta, varoittaa Salonen.

Salosen mukaan olisi syytä myös pohtia koulujen iltapäivä- ja harrastekerhojen lisäämistä.

Lasten harrastusmaksut ovat joissakin lajeissa karanneet käsistä, ja vain harvalla perheellä on varaa laittaa niihin jopa satoja euroja kuukaudessa. Monet vähävaraisten perheiden lapset joutuvatkin luopumaan harrastuksistaan. Harrastusmahdollisuuksien lisääminen kouluissa antaisi heillekin mahdollisuuden osallistua mielekkääseen toimintaan. Liikunnan lisääminen lasten arkeen tuo terveyshyötyjä, mutta kasvattaa myös lapselle tervettä itsetuntoa. Sen pitäisi olla jokaisen lapsen oikeus varallisuudesta riippumatta.