Salonen: Hallitusohjelma elää ajassa

Sdp:n eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Kristiina Salonen ei lämpene kokoomuksen vaatimukselle avata hallitusohjelma. Salosen mukaan hallitusohjelmalla luodaan suunta politiikalle eduskuntakauden ajaksi, mutta väkisinkin sen on elettävä aina ajassa.

– Hallitusohjelmaa laadittaessa tiedettiin, että eteen tulee yllättäviä asioita, joita ei sillä hetkellä vielä osattu ennustaa. Sen vuoksi hallitus päivittää säännöllisesti yhteistä tilannekuvaa ja peilaa sitä hallituksen päätavoitteiden toteuttamiseksi. Vaikka elämme nyt keskellä maailmanlaajuista koronakriisiä, on meidän kuitenkin määrätietoisesti rakennettava tulevaisuutta hallitusohjelman linjaamalla tavalla, Salonen sanoo.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen vaati tiistaina puolueen kesäkokouksessa maan hallitusta uudistamaan hallitusohjelmansa ja tuomaan sen tiedonantona eduskunnan käsittelyyn.

– Viime joulukuussa eduskunta kävi keskustelun hallitusohjelmasta, kun pääministeri vaihtui. On tietenkin tärkeää käydä eduskunnassa ajankohtaista keskustelua talous- ja työllisyystilanteesta, mutta se ei vaadi koko hallitusohjelman auki repimistä, Salonen toteaa.

– Esimerkiksi talouden muutoksiin hallitusohjelmassa varauduttiin ennen näkemättömällä tavalla. Hallitus varautui ottamaan käyttöön mekanismin poikkeuksellista suhdannetilannetta varten. Hallitusohjelmaa rakennettaessa haluttiin varautua nopeastikin muuttuvaan taloussuhdanteeseen. Nyt ymmärrämme, miten viisasta se oli tuolloin, Salonen lisää.

Salonen toteaa, että hallitusohjelman mukaisesti on jo päätettynä tai meneillään monia merkittäviä uudistuksia hoitajamitoituksesta, pienten eläkkeiden korottamiseen ja oppivelvollisuuden laajentamiseen asti.

Kai Mykkänen kritisoi samassa yhteydessä myös Sanna Marinin linjapuheessa esiin noussutta työajan lyhennystä. Salonen huomauttaa, että Sdp:n viikonvaihteen puoluekokouksen päätöksessä ei puhuta mitään työajan lyhentämisestä kuuteen tuntiin. Puheenjohtaja Sanna Marin totesi puheessaan, että työajan lyhentäminen on pitkän aikavälin tavoite.

– Työelämä ja työn merkitys ihmisen elämässä on murroksessa parasta aikaa. Yhteiskunnan ääripäissä toiset tekevät työtä uupumukseen asti, ja toiset eivät pääse lainkaan kiinni työelämään. Molempia ääripäitä pitäisi pystyä muuttamaan, jotta väestön hyvinvointi lisääntyisi. Sen vuoksi on tärkeää käydä yhteiskunnallista keskustelua työn määrästä ihmisten arjessa. Meidän on etsittävä nopeita keinoja työssäjaksamisen lisäämiseksi ja työttömyyden vähentämiseksi, mutta samalla on kyettävä visioimaan tulevaisuutta. Keskustelu työn tuottavuudesta, työn määrästä, hyvinvoinnin ja vaurauden lisäämisestä on hyvin keskeistä tulevaisuusvisiointia, Salonen muistuttaa.