Salonen esittää lex Taipale kakkosta

Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) ehdotti eduskunnan kyselytunnilla 15.1. lex Taipale kakkosen käyttöönottamista. 2000-luvulla kansanedustaja Ilkka Taipaleen esityksestä luotiin laki, jonka puitteissa kymmenen vuotta työttömänä olleet eläkeikää lähestyvät päästettiin eläkkeelle. Näin autettiin 90-luvun lamassa työttömäksi jääneitä, joilla ei ollut tosiasiallista mahdollisuutta työllistyä

Työttömyystilastot eivät Salosen mukaan kerro totuutta työkykyistä työttömistä, etenkään silloin kun pitkäaikaistyötön on lähellä eläköitymisikää

Nämä ihmiset ovat työmarkkinoiden ja terveydellisen tilansa näkökulmasta työkyvyttömiä, mutta nykyisen eläkejärjestelmämme näkökulmasta työkykyisiä. Aikoinaan näitä ihmisiä varten luotiin erityinen eläköitymisjärjestelmä, joka tunnetaan lex Taipaleena, sanoo Salonen.

Suomessa on tällä hetkellä yli 300 000 työtöntä. Osa näistä 300 000 ihmisestä on jäämässä loukkuun pitkään työttömyyteen ennen eläköitymistään

Tässä työttömyystilanteessa meillä olisi tarvetta Lex Taipale kakkoselle. Sen avulla hyvin pitkään työttömänä olleet, lähellä eläkeikää olevat halukkaat voisivat päästä eläkkeelle. Tämä helpottaisi näiden ihmisten elämää. Lisäksi työllisyyspolitiikan resursseja voitaisiin kohdentaa niille työttömille, jotka ovat aidosti työkykyisiä ja joiden työllistymiselle on paremmat mahdollisuudet.