Salonen: Eduskunnan lahja 100-vuotiaalle Suomelle annetaan lapsille

Eduskunta juhlistaa 100-vuotiasta Suomea lahjoittamalla Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiölle ITLA:lle 50 miljoonaa euroa. Kansanedustaja Kristiina Salosen (sd.) mukaan kaikkien puolueiden yhteinen päätös lahjasta osuu oikeaan kohteeseen, sillä lasten ja nuorten hyvinvointi on ensiarvoisen tärkeää Suomen tulevaisuudelle.

Hyvinvoivista lapsista tulee tulevaisuuden hyvinvoivia aikuisia. Tässä ajassa yksi keskeinen huoli on lastemme eriarvoistuminen. Tulevaisuuden työelämä vaatii lapsilta yhä moninaisempaa osaamista, mutta samanaikaisesti esimerkiksi luku- ja kirjoitustaito heikkenee osalla lapsista. Myöskin tärkeä kansalaistaito, uimataito, ei enää ole lapsillemme itsestäänselvyys. Siis ne perustaidot, joiden varaan olemme hyvinvointiyhteiskuntamme rakentaneet, eivät enää katakaan koko väestöä. On siis enemmän kuin syytä kiinnittää huomiota lapsiimme, perustelee Salonen.

Salonen toivoo, että tulevan juhlapäätöksen myötä syntyy aikoinaan 50-vuotiaalle Suomelle annetun lahjan eli Sitran kaltainen menestystarina.

 Me tarvitsemme panoksia tutkimukseen ja kehittämiseen, jotta saadaan uusia ratkaisuja lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin kasvulle. Tällä rahalla onkin tarkoitus keskittyä siihen. Helposti ajattelemme, että meillä on jo asiat hyvin, ja se johtaa joskus siihen, ettemme tunnista asioita, joita voisimme tehdä vielä paremmin. Lastemme hyvinvoinnin voisi nostaa seuraavalle, aivan uudelle, tasolle vastaamaan tulevaisuuden elämäntarpeita. Mikä esimerkiksi on tulevaisuuden neuvolan kaltainen innovaatio? Yhtä timanttisia ratkaisuja tarvitaan. Toivon, että ITLA ensi töikseen alkaisi kehittää lasten tasa-arvoisuuteen tähtääviä toimia. Meillä on lapsia, joille kaikki ovet maailmassa ovat avoinna, mutta liian paljon myös heitä, joille mitkään ovet eivät tunnu avautuvan. Se suunta on muutettava, visioi Salonen.

Kaikki eduskuntaryhmät ovat allekirjoittaneet juhlapäätöstä koskevan lakialoitteen. Lakialoitteesta keskusteltiin 9.11.2017 eduskunnan täysistunnossa, josta se lähetettiin sivistysvaliokunnan käsittelyyn.