Rauman on taisteltava opettajankoulutuksesta paikkakunnalla 

Kolumni on julkaistu Länsi-Suomessa 13.7.2022.

Satakunnassa on viime vuosina käyty vilkasta keskustelua maakunnassa olevan korkeakoulutuksen tulevaisuudesta. Korkeakoulutuksemme laajuus tulee Satakunnan ammattikorkeakoulun ja DIAK:n tarjoaman kattavan koulutusten lisäksi alueen yliopistokoulutuksesta.  Edunvalvonnallisesti on ollut tärkeää havahtua siihen, että maakunnan yliopistokoulutus kaipaa tulevaisuusnäkymää. Maakunnassamme ei ole omaa yliopistoa, vaan koulutusta tarjoavat Raumalla Turun yliopisto ja Porin yliopistokeskuksessa Tampereen ja Turun yliopistot. Porin yliopistokeskuksessa on ylioppilaspohjaisia aloituspaikkoja vuosittain noin 90 ja Raumalla vastaavia aloituspaikkoja on 240.

Kalervo Väänäsen tekemä korkeakouluselvitys toteaa seikan, johon on myös Raumalla syytä pysähtyä. Turun yliopiston Rauman kampus on Suomen ainoa varsinainen etäkampus. Muut vastaavat opettajankoulutukseen keskittyneet etäkampukset on lakkautettu mm. Kajaanista ja Hämeenlinnasta. Suomessa yliopistojen autonomia on vahva. Yliopiston hallitus päättää yliopiston sisäisistä asioista, kuten etäkampuksesta. Viimeisin esimerkki tästä on Itä-Suomen yliopiston hallituksen päätös lakkauttaa Savonlinnasta kampus. 

OKL:n lakkauttaminen oli Savonlinnalle aluetaloudellisesti kova isku. Kaupunki kärsi n. 1500 ihmisen muuttotappiosta opiskelijoiden ja työntekijöiden lähdettyä. Se heijastui koko kaupungin elämään. Opiskelijat olivat esimerkiksi tärkeä lisä kauppa- ja ravintola-alalle osa-aikaisina työntekijöinä. OKL:n väki kävi vapaa-ajalla tapahtumissa, ravintoloissa ja harrastuksissa. Kulttuuripalveluita käyttävän väestön väheneminen johti tarjonnan laskuun. Jopa harrasteohjaajista oli pulaa opiskelijoiden lähdettyä. Välilliset työpaikat huomioiden OKL:n myötä menetettiin kaksinkertaisesti työpaikkoja. Vuokra-asuntokriisi johti olemassa olevien kerrostalojen purkuun, kun Joensuuhun rakennettiin kiivaasti uusia asuntoja opiskelijoille. Savonlinna joutui pyytämään valtiota apuun aluetaloudellisen kriisin kompensoimiseksi. Kaupunki taitaa kuitenkin yhä edelleen kipuilla lakkauttamista.

Opettajankoulutuslaitoksen merkitys on Raumalle aivan yhtä suuri kuin Savonlinnalle. Seminaarinmäki on Raumalla noin 1700 lapsen, opiskelijan ja työntekijän koulutusyhteisö. Turun yliopiston Rauman kampuksen opiskelijoiden aloituspaikkamäärää on lisätty viime vuosina 180 opiskelijalla niin, että vuosittain aloittavia opiskelijoita on nyt yli 300. Kaikkiaan Rauman kampuksella opiskelee 1100 opiskelijaa ja 75 ihmistä työskentelee siellä. Rauman normaalikoulu toimii kiinteässä yhteistyössä yliopiston kanssa, aivan samoin kuin uusi harjoittelupäiväkoti Pikkunorssi. Kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen ja luokanopettajien kouluttaminen kerää yhteen 1700 ihmistä.

Olemme aina Raumalla olleet ylpeitä paikkakunnan omasta opettajankoulutuksesta. Sen jatko on haluttu turvata kaikin tavoin moneen otteeseen. Esimerkiksi opettajiksi opiskelevien harjoittelumahdollisuuksia on vahvistettu Normaalikoulun yläkoululla ja Raumalla kehitetyllä harjoittelupäiväkoti Pikkunorssilla. Kehittäminen on tarkoittanut myös Seminaarimäen rakennuskannan uudistamista. Esimerkiksi vuonna 2013 Rauman kampus luopui osasta tiloistaan säästösyistä ja uudistettujen tilojen saamiseksi. Käyttöön jääneet tilat remontoitiin nykytarpeita vastaaviksi. Viimeisimpänä Seminaarinmäellä on remontoitu Torni-rakennus, jonka uusi teknologia mahdollistaa nyt esimerkiksi opiskelijoiden etätoiminnan yhteistyössä Pikkunorssin kanssa.

Uudistetut tilat ovat vetovoimatekijä. Samaan aikaan niiden vuokrataso on aiempaa korkeampi. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy vuokraa tiloja yliopistolle tarkoituksenaan keskittyä toimintaa tukeviin tilaratkaisuihin. Tavoite on oikea, mutta vuokrakustannukset nousevat joskus sellaiselle tasolle, joka käytännössä vaikeuttaa vuokralaisen toimintaa. Yliopiston budjetissa alinomaa kasvavat tilakulut johtavat lopulta noidankehään, jossa joko tuloja tulisi kasvattaa vastaamaan kasvavia vuokramenoja tai luopua osasta tiloja. Opetustiloista luopuminen johtaisi lopulta kuitenkin toiminnan rampautumiseen tai jopa toiminnan lakkaamiseen.  

Raumalla on syytä olla kiinnostunut Turun yliopiston Rauman kampuksen toiminnan vahvistamisesta. Emme kaipaa Savonlinnan kohtaloa. On syytä arvioida, millaisilla toimilla turvaamme opettajankoulutuksen tulevaisuuden myös jatkossa. Voisiko OKL:n tarvitsemia tiloja vuokrata edullisemmin kaupungilta tai voisiko kaupunki toimia pitkällä vuokrasopimuksella nykyisten tilojen vuokranantajana Turun yliopistolle? Vai jotakin ihan muuta? Selvää on, että jos emme tee mitään, vaarana on menettää olemassa oleva hyvä.