Rauman omalla erikoissairaanhoidolla merkitystä

Julkaistu Länsi-Suomessa 12.3.2020.

Rauman valtuusto saa maaliskuussa käsiteltäväkseen esityksen kaupungin oman erikoissairaanhoidon liikkeenluovutuksesta Satasairaalaan. Vaikka esitys ei tarkoitakaan nyt omana toimintana tuotettavien erikoissairaanhoidon palveluiden siirtymistä kokonaan Poriin, merkittävä muutos on päätösvallan luovuttaminen palveluista järjestämisvastuun myötä sairaanhoitopiirille. Satasairaala ei ole ollut aloitteellinen asiassa, vaan siirtoesitys on Raumalta lähtöisin.

Siirtoa käsittelevässä raportissa todetaan, että Satasairaaloiden poliklinikoilla oli vuonna 2019 hoidettavana runsaat 10 800 raumalaista ja Rauman omilla poliklinikoilla lähes 5 300 raumalaista. Rauman oma erikoissairaanhoito tuotti noin 33 prosenttia kaikista raumalaisten käyttämistä erikoissairaanhoidon palveluista ja Satasairaala 67 prosenttia. Raportin mukaan väestö saa eurojen perusteella runsaat 90 prosenttia erikoissairaanhoidostaan Rauman oman tuotannon ulkopuolelta.

Äkkiseltään voisi ajatella, että Raumalla tuotettavat palvelut ovat kustannustehokkaita. Siirtoneuvottelut käynnistettiin kuitenkin säästösyistä. Tarkempia laskelmia syntyvistä säästöistä ei vielä ole. Jos vertaa kaupungin palveluiden ja sairaanhoitopiirin menokasvua yleisesti on vaikea uskoa, että palveluista tuleva lasku olisi jatkossa nykyisiä kustannuksia pienempi Raumalle.

Päättäjän onkin kysyttävä itseltään, mikä muu syy sitten voisi puoltaa siirtoa. Raportissa tuodaan esille pienen yksikön haavoittuvuus. Ymmärrän huolen, koska lääkäripula on todellinen. Samaan aikaan voimme kuitenkin iloita useasta konkarista, jotka tekevät taidolla työtään Raumalla. He jakavat osaamistaan koko mäelle konsultoidessaan päivittäin myös muita terveyspalveluiden toimijoita. Juuri tähän tuleva valtakunnallinen sote-uudistuskin tähtää, koska se parantaa peruspalveluita ja laskee kustannuksia. Jos kuitenkin esitetyn siirron seurauksena osa erikoislääkäreistä ja hoitajista irtisanoutuu, voi isompikin yksikkö joutua pulaan. Se ei ole Rauman eikä Satasairaalan etu, eikä se ole myöskään potilaiden etu. Päättäjien tulisikin varmistua siitä, että näin ei käy. Henkilöstön osallisuus tällaisissa neuvotteluissa ja esitettävässä ratkaisussa on tärkeää.

Valtakunnallinen sote-uudistus siirtää toteutuessaan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut saman alueellisen organisaation alle muutamien vuosien päästä. Satakuntakin on jo aloitellut tätä työtä, mutta vielä ei ole käyty kuntien kesken keskustelua esimerkiksi tulevasta maa-kunnan palveluverkosta. Satakunnan sote on vielä kirjoittamaton kirja. Tuleva sote ei ole sama asia kuin nykyinen erikoissairaanhoito, vaan paljon laajempi kokonaisuus. Tärkeää olisi ennen siirtoesitystä yhdessä hahmottaa koko tulevaisuuskuva. Väestön tavallisimpiin sairauksiin liittyvien poliklinikoiden tulee olla osana Rauman tulevaisuuden palveluverkkoa.

Palvelut ovat tärkeitä ihmisten arjessa. Esimerkiksi jo aiemmin Satasairaalan lastenpsykiatrian poliklinikka siirtyi Raumalta Poriin. Siirto vaikeuttaa nyt joidenkin palvelua tarvitsevien lapsiperheiden arkea ja asumista kaupungissa. Lapsen hoitoa koskeviin palavereihin Poriin matkaa jatkossa joukko aikuisia. Toivottavasti vielä kuitenkin harkittaisiin keskitettyjen päivien järjestämistä tänne Raumalle. Se olisi helpotus muutenkin kovilla oleville perheille. Valtakunnallisesti tilastot osoittavat, että esimerkiksi lasten ADHD-häiriöt ovat kasvussa. Jotta lasten mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöissä voitaisiin auttaa lasta ja vähentää yhteiskunnalle tulevia kustannuksia, tulisi meidän paneutua varhaisten merkkien tunnistamiseen ja nopeaan hoitoon pääsyyn. Palveluiden karkaaminen kauemmas ihmisten arjesta ei tee tästä ainakaan helpompaa. Tällainen ei saa olla Rauman suunta.