Rauman malli

Maahamme esitetään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta, jonka tarkoituksena on juuri lähentää erikoissairaanhoitoa ja perusterveydenhoitoa. Ehdotetun uudistuksen mukaan tämän hetkinen kolmiportainen terveydenhuoltojärjestelmämme – perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja vaativa erikoissairaanhoito – muutettaisiin kaksiportaiseksi. Tällöin kunnat järjestäisivät perusterveydenhuollon, ja kantokykynsä mukaisesti myös erikoissairaanhoidon. Vaativin hoito jäisi yliopistosairaaloille.  

Jotain onkin tehtävä, sillä väestön terveyserot ovat kasvaneet ja juuri peruspalvelut heikentyneet. Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus ja laatu vaihtelevat eri alueilla kuntien taloudellisista ja henkilöstöresursseista riippuen. Tulevaisuudessa tilanne vaikeutuu vielä merkittävästi, kun väestömme ikääntyy ja työikäisten määrä vähentyy. Osaavan henkilöstön saaminen onkin nyt pystyttävä turvaamaan myös muualle kuin pääkaupunkiseudulle. Palvelua ja työn vaikuttavuutta tulee parantaa saumattomien palvelukokonaisuuksien avulla. Yhden oven –periaatteella asiakkaan tulisi saada tarvitsemansa sosiaali- tai terveyspalvelu ilman, että hallinnon rajat vaikeuttavat tai pitkittävät avun saamista. 

Se, millaiseksi terveyspalvelut koko maassamme jatkossa muodostuvat, riippuu lähinnä kunnan tai sote-alueen kantokyvystä ja väestöpotentiaalista. Raumallakin käyttäjäpohjaa tulee laajentaa nykyisestään turvataksemme seudun asukkaille kattavat ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. Tämän vuoksi kuntauudistuskeskusteluissa on tärkeimmäksi tavoitteeksi nostettava näiden palveluiden saatavuuden turvaaminen ja palvelujen laatu.

Raumalla on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen myötä vielä mahdollisuus harkita sairaanhoitopiirin nykyisten palveluiden ottamista osaksi kaupungin omaa toimintaa. Harmittamaan onkin jäänyt se, että psykiatria aikoinaan vastusti siirtoaan Rauman kaupungille. Uskoin silloin ja uskon edelleen, että samassa organisaatiossa toimien voisimme hoitaa entistä paremmin esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmasta kärsiviä kuntalaisiamme. 

Vaikka olemme Rauman mallilla sosiaali- ja terveydenhuollon uudistustyön kärjessä, on turha kuvitella, että työmme olisi valmis. Olemme ottaneet tavoitteessamme vasta ensimmäisiä askeleita. Ratkaistavanamme on edelleen esimerkiksi lääkäripula, keikkalääkäri-ilmiö ja kohtuulliset odotusajat. Raumalla tavoitteenamme tulee olla asiakkaan tarpeille räätälöity laadukas sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuus, joka tuo avun sitä tarvitsevalle.