Raiskaus on aina raiskaus

Uskon yleisesti ottaen siihen, että rikollisuutta estetään tehokkaimmin ennaltaehkäisyllä sekä ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointiin panostamalla. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on erittäin ankara rangaistuskäytäntö, mutta kuten hyvin tiedetään, se ei ole tehnyt amerikkalaisesta yhteiskunnasta rikoksetonta. Rangaistuksilla tulee kuitenkin antaa yhteiskunnassa viesti tekojen tuomittavuudesta ja vakavuudesta. Seksuaalirikokset loukkaavat vakavasti ihmisten koskemattomuutta. Erityisesti alaikäisiä on suojeltava usein seksuaalisuutta korostavassa yhteiskunnassamme seksuaaliselta hyväksikäytöltä kaikin keinoin. Ei voi myöskään olla niin, että rangaistusten perusteella ihmisille tulee kuva, että talousrikokset ovat vakavampia kuin ihmisten koskemattomuuteen ja terveyteen kohdistuvat rikokset. Ihmisarvon tulee aina olla arvokkaampi kuin minkään omaisuuden arvo.

Yksi asia jää tässäkin lakiuudistuksessa kuitenkin edelleen korjaamatta. Nimittäin raiskausrikoksen vanhenemisaika. Raiskausrikos vanhenee 10 vuodessa ja törkeä raiskaus 20 vuodessa. Seksuaalirikoksen kohteeksi joutuminen voi aiheuttaa uhrissa valtavan suurta häpeää ja johtaa vuosikausien, jopa vuosikymmenten, ajaksi tukahdutettuihin tunteisiin ja asiasta vaikenemiseen. Esimerkiksi teini-iässä olevan voi olla vaikea edes tiedostaa tulleensa raiskatuksi. Siinä iässä ikävän asian haluaa salata ja unohtaa mahdollisimman nopeasti. Vasta paljon myöhemmin voi asia nousta pintaan esimerkiksi vaikeuksina parisuhteessa. Tällöin raiskatuksi tullut joutuu käsittelemään tunteitaan ja suhtautumistaan asioihin, ja voi vasta ensimmäistä kertaa tunnistaa ja tunnustaa tulleensa raiskatuksi. Vaikka siis itse rikos lain mukaan olisi jo vanhentunut, se ei merkitse sitä, että se olisi unohtunut sen uhrilta. Kun uhrilla ei enää ole mahdollisuutta saada oikeutta kokemalleen vääryydelle, tekee se kipeän asian käsittelyn entistä vaikeammaksi.

Ihmisten täytyy kokea voimassa oleva lainsäädäntö oikeudenmukaiseksi. Vain siten lainsäädäntö voi täyttää tehtävänsä ja olla yleisesti hyväksyttävä yhteiskunnan ohjenuora. Näin on myös rikoslain ja rikoksista saatavien rangaistusten osalta. Viime vuosina seksuaalirikokset ja niistä saatavat tuomiot ovat kuitenkin nousseet toistuvasti esiin ihmisten oikeustajua koettelevana asiana. Siihen ristiriitaan on lainsäätäjän reagoitava. Meidän on turvattava jokaiselle oikeus koskemattomuuteen ja lähettävä vahva yhteiskunnallinen viesti, että raiskaus on aina vakava ja tuomittava asia. Se viesti nyt annetaankin sanomalla, että myös sukupuoliyhteyteen pakottaminen on raiskaus. Tässä asiassa kun mitään välimalleja ei uhrin näkökulmasta ole. Raiskaus on aina raiskaus.