Paperilla työkykyinen, käytännössä työkyvytön

Julkaistu Länsi-Suomessa 11.6.2020.

Suomessa on lukuisia ihmisiä, jotka ovat työkyvyttömiä hoitavan lääkärin arvion mukaan, mutta työkykyisiä vakuutuslääkärin mukaan. Sairaana tai vammautuneena ihmisellä ei ole voimia taistella tätä kasvotonta järjestelmää vastaan. Moni kokee järjestelmämme tältä osin epäoikeudenmukaisena. Epäkohdat ovat johtaneet tilanteisiin, joissa henkilö on voinut pahimmillaan jäädä kokonaan ilman toimeentuloturvaa, kun korvaukset tai etuudet ovat evätty. Ihmiset eivät voi uskoa, että oikeusvaltiossa he jäävätkin yhtäkkiä oikeudetta työkykyisyyden ja työkyvyttömyyden väliin – loukkuun.

Aivovamman saaneet tuntuvat erityisesti hukkuvan järjestelmäämme. Aivovamman saa vuosittain noin 15 000-20 000 suomalaista. Lähipiiri huomioiden vamma koskettaa maassamme jopa puolta miljoonaa ihmistä. Kaatuminen rappusissa, liukastuminen työpaikan pihalla tai horjahdus rullaluistimilla voivat aiheuttaa vakavan ja työkyvyttömäksi tekevän vamman, joka muuttaa äkillisesti koko elämän suunnan.

Aivovamman saaneiden ihmisten tarinassa on yksi liian usein toistuva vääryys, joka sotii oikeustajua vastaan. Vakuutusyhtiöt tuntuvat ottaneen kannakseen, että jos ei välittömästi tapahtuneen jälkeen ole diagnosoitu aivovammaa, sitä ei ole tullut. Juuri aivovammoille tyypillistä on se, että niitä ei pystytä diagnosoimaan vielä ensihoidon saamisen yhteydessä. Aivovamman oireet ilmenevät usein vasta myöhemmin. Joskus vamma voidaan osoittaa toteen vasta pitkän ajan kuluttua. Heikoilla ovat he, joiden aivoja ei ole edes tutkittu välittömästi tapahtuneen onnettomuuden jälkeen.

Ei ole ihme, että kaksi vuotta sitten yli 50 000 ihmistä allekirjoitti kansalaisaloitteen tapaturmavakuutuslain muuttamisesta vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiden osalta. Eduskunta edellytti tuolloin, että hallitus valmistelee esityksen vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi. Nyt tämä lakiluonnos on vihdoin edennyt lausuntokierrokselle. Uuden lain olisi tarkoitus astua voimaan vuoden 2021 alusta. 

Lain korjausesitys pitää sisällään aiempaa yksityiskohtaisemmat säännökset tavasta, jolla vakuutuslaitosten asiantuntijalääkärit ottavat kantaa laitosten käsiteltäväksi toimitettuihin lääketieteellisiin selvityksiin. Tämä on oikeansuuntainen ehdotus järjestelmän korjaamiseksi. Hoitavan lääkärin antamalla lausunnolla tulisi myös olla nykyistä painavampi asema arvioinnissa. Lakiesitykseen lisätty velvoite vakuutuslääkärille vahvistaa kannanotto kunnian ja omantunnon kautta, ainakin yhdenmukaistaa toimintaa terveydenhuollon henkilöstön kanssa.  

Heinäkuussa päättyvän lausuntokierroksen jälkeen on vielä arvioitava, riittävätkö esitetyt lakimuutokset muuttamaan järjestelmän hyväksyttävyyttä kansalaisten silmissä. Selvää on, että muutosta tarvitaan. Järjestelmän on oltava ihmisiä varten, eikä toisin päin.