”Panostukset maahanmuuttajien kotouttamiseen tulevat moninkertaisina takaisin”

Henkilökohtaista näkökulmaa keskusteluun toi myös egyptiläistaustainen Walid Mansour, joka on asunut Suomessa reilut viisi vuotta.

–          Jos yhteiskunta panostaa maahanmuuttajiin alkuvaiheessa, tulevat kustannukset yhteiskunnalle moninkertaisena takaisin myöhemmin, kun Suomeen integroituneet maahanmuuttajat ovat työtä tekeviä ja veroja maksavia kansalaisia, sanoo Mansour.

Hänen mukaansa maahanmuuttajan on nykyisin tehtävä paljon töitä työllistyäkseen Suomessa, mutta oikealla asenteella sekin on mahdollista.  Sekä Mansour että kansanedustaja Kristiina Salonen korostavat, että uuden maan kielen oppiminen on kotoutumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää.

–          Kieli on kotoutumisen a ja o. Vain kielen oppimalla maahanmuuttaja tai pakolainen voi seurata yhteiskuntaa ja päästä yhteisöön sekä yhteiskuntaan osalliseksi. Kun uusi ihminen tulee Suomeen, on tärkeää saada hänet mahdollisimman pian laadukkaan ja tehokkaan kielenopetuksen piiriin. Tässä on kunnille haastetta, mutta hyödyt siitä, että ihminen voi toimia täysipainoisesti yhteiskunnan jäsenenä, ovat moninkertaiset, painottaa Salonen.